Agnes Abraham

Agnes Abraham

Thông tin cá nhân

Tuổi: 52
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 4

Thông tin về tôi:

Folyamatosan tanuló, kíváncsi vagyok :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Hindi | Sơ cấp
  • Tiếng Ý (Ý) | Sơ cấp
  • Tiếng Punjabi (Ấn Độ) | Sơ cấp