Adi Preda

Adi Preda

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ

Tôi đang học: