abdullah binduf

abdullah binduf

Thông tin cá nhân

Thông tin về tôi:

age : 18

hobbes : football ( soccer ) , swimming ,watching ( anime , movie ) and play video games

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Trung cấp

Tôi đang học: