Abdullah Alafari

Abdullah Alafari

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất)

Tôi đang học: