의성 황

의성 황

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp