민정 강

민정 강

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: