友輔 山崎

友輔 山崎

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 6

Thông tin về tôi:

Здравствуй.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nhật | Bản ngữ

Tôi đang học: