凌 亦晨

凌 亦晨

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Quảng Đông | Bản ngữ
  • Tiếng Trung (Singapore) | Bản ngữ

Tôi đang học: