๋Jene Kanchanasevee

๋Jene Kanchanasevee

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 3

Thông tin về tôi:

Hello there!

I'm Jean from Bangkok, Thailand.

I'm interested in German, Dutch and Japanese, also I want to make an improvement with my English. In return, I can help you with my Thai language which is my mother tongue.

Hope we can help each other !

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: