پوریا تاتاری

پوریا تاتاری

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Sơ cấp

Tôi đang học: