عامر الصقير

عامر الصقير

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Indonesia | Trung cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Java | Sơ cấp