رضا عباسی

رضا عباسی

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: