بدر الدين عبيد

بدر الدين عبيد

Thông tin cá nhân

Tuổi: 47
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập | Bản ngữ

Tôi đang học: