Інна Демук

Інна Демук

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ
  • Tiếng Nga | Cao cấp
  • Tiếng Bulgaria | Sơ cấp

Tôi đang học: