Хамад Шахен

Хамад Шахен

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Syria) | Bản ngữ

Tôi đang học: