София Мелешкевич

София Мелешкевич

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Sơ cấp