Марія  Сокирко

Марія Сокирко

Thông tin cá nhân

Tuổi: 17
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ

Tôi đang học: