Линь Нгуен

Линь Нгуен

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 5

Thông tin về tôi:

My name is Linh. I'm from Russia.I can speak a little bit Vietnamese. Want to improve speaking English

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: