Варвара  Осадча

Варвара Осадча

Thông tin cá nhân

Tuổi: 13
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ

Tôi đang học: