Андрій Заболотний

Андрій Заболотний

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 3 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: