Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Việt

Thanh Duy

Thanh Duy
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Lê Anh Tú

Lê Anh Tú
Dương Xá, Việt Nam
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Theodore Tran

Theodore Tran
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

hung nguyen

hung nguyen
Plovdiv, Bulgaria
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Văn Cường Quan

Văn Cường Quan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

NGUYEN AnhPhuc

NGUYEN AnhPhuc
Montpellier, Pháp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Cẩm Tú Nguyễn

Cẩm Tú Nguyễn
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Lien Nguyen

Lien Nguyen
Hiroshima, Nhật Bản
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thắm Lưu

Thắm Lưu
Hue Ốc, Việt Nam
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Diệu Anh Phạm

Diệu Anh Phạm
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

binh lai

binh lai
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thanh Tú Phan

Thanh Tú Phan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tiếu Thư Vạn Năng

Tiếu Thư Vạn Năng
Bắc Ninh, Việt Nam
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Như Nguyễn

Như Nguyễn
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Thư Phùng

Thư Phùng
Ðà Lạt, Việt Nam
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến