Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Việt

Thanh Sơn Mai

Thanh Sơn Mai
Đà Nẵng, Việt Nam
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nguyễn Hoa

Nguyễn Hoa
Nha Trang, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hoàng Vân Lê

Hoàng Vân Lê
Aalborg, Đan Mạch
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Hương Nguyễn

Hương Nguyễn
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tuệ Hoàng

Tuệ Hoàng
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Huong Nguyen

Huong Nguyen
Perugia, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Bảo Phi Đoàn

Bảo Phi Đoàn
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nguyen Khac Dung

Nguyen Khac Dung
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Ha Le

Ha Le
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Bảo Phan Phước

Bảo Phan Phước
Đà Nẵng, Việt Nam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Ngọc Phạm

Ngọc Phạm
Biên Hòa, Việt Nam
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Dien Nguyen

Dien Nguyen
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Nam Nguyễn

Nam Nguyễn
Bắc Giang, Việt Nam
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Sally Taylor

Sally Taylor
Vietnam, Puerto Rico
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Dung Phạm Thị Thùy

Dung Phạm Thị Thùy
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Huyền Trang Nguyễn

Huyền Trang Nguyễn
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến