Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Andrii Zavydivskyi

Andrii Zavydivskyi
Lviv, Ukraine
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Petro Bezpalko

Petro Bezpalko
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tatiana Romanushko

Tatiana Romanushko
Dubrovytsya, Ukraine
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Karina Malishevska

Karina Malishevska
Ukrayinka, Ukraine
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Діана Адамішина

Діана Адамішина
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Darina Sonechko

Darina Sonechko
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Angela Jelia

Angela Jelia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Євгеній Сіменик

Євгеній Сіменик
Kiev, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Maria Klius

Maria Klius
Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Nika Kohutych

Nika Kohutych
Mukacheve, Ukraine
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Оксана Михайліченко

Оксана Михайліченко
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Aliona Malishenko

Aliona Malishenko
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Anton Rybak

Anton Rybak
Kiev, Ukraine
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ruslan Storozh

Ruslan Storozh
Maisons-Alfort, Pháp
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Júlia Barna

Júlia Barna
Budapest, Hungary
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Ukraine

Людмила Грабовская

Людмила Грабовская
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến