Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Галина Барзій

Галина Барзій
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Діана Адамішина

Діана Адамішина
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Лиза Цветкова

Лиза Цветкова
Kiev, Ukraine
Tuổi: 13
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Daryna Horb

Daryna Horb
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Anastasiia Nedilska

Anastasiia Nedilska
Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Міша Самбарський

Міша Самбарський
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Ірина Мисливцева

Ірина Мисливцева
Kiev, Ukraine
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Наташа Либик

Наташа Либик
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Ксюша Качур

Ксюша Качур
Chicago, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Марина Овсюк

Марина Овсюк
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Людмила Кулакевич

Людмила Кулакевич
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Діана Горбач

Діана Горбач
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Сергей Сергеевич

Сергей Сергеевич
Kiev, Ukraine
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Vova Vender

Vova Vender
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Lana Moons

Lana Moons
Lublin, Ba Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Віка Єремейчук

Віка Єремейчук
Rivne, Ukraine
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến