Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Serg U

Serg U
Kiev, Ukraine
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Anton Fedorenko

Anton Fedorenko
Vinnytsya, Ukraine
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Maryana Demyanovska

Maryana Demyanovska
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Viktor Shesterniak

Viktor Shesterniak
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Alina Yagnych

Alina Yagnych
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ukraine

Оксана Михайліченко

Оксана Михайліченко
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Анастасія Максименко

Анастасія Максименко
Kiev, Ukraine
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Андрей Северин

Андрей Северин
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Кatya Sayetskaya

Кatya Sayetskaya
Kiev, Ukraine
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tetiana Solodovnyk

Tetiana Solodovnyk
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Александр Гаркуша

Александр Гаркуша
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Inna Lykasevich

Inna Lykasevich
Italiana, Ý
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tanja Voloshyna

Tanja Voloshyna
Berlin, Đức
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Vyacheslav Odnoral

Vyacheslav Odnoral
Kiev, Ukraine
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Mia Kuri

Mia Kuri
Lviv, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Irina Athins

Irina Athins
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến