Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Marta Savchak

Marta Savchak
Ukrainets, Ukraine
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Юлія Хоменко

Юлія Хоменко
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Elena Fomina

Elena Fomina
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Оксана Кравець

Оксана Кравець
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ruslan STR

Ruslan STR
Vienna, Áo
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Sergiy G

Sergiy G
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Анна Мілківська

Анна Мілківська
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Anton Fedorenko

Anton Fedorenko
Vinnytsya, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Taras Čelepis

Taras Čelepis
Katowice, Ba Lan
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan
Tiếng Ukraine

Dasha Rud

Dasha Rud
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Інна Біленець

Інна Біленець
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Serg U

Serg U
Kiev, Ukraine
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Yaryna Luchynska

Yaryna Luchynska
Ukrainets, Ukraine
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Artur Deduxno

Artur Deduxno
Kiev, Ukraine
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Aliona Malishenko

Aliona Malishenko
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Ельвіра Лемак

Ельвіра Лемак
Volovo, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến