Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ukraine

Іnna Savchuk

Іnna Savchuk
Luts’k, Ukraine
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Анна Б

Анна Б
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Zahar Homych

Zahar Homych
Rivne, Ukraine
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Diana Alieva

Diana Alieva
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Nastia Petrova

Nastia Petrova
Kiev, Ukraine
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Kris Natalich

Kris Natalich
Kiev, Ukraine
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ірина Водько

Ірина Водько
Toronto, Canada
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Назар Шпоняк

Назар Шпоняк
Rivne, Ukraine
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Олександр Бузанов

Олександр Бузанов
Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Оля Яцина

Оля Яцина
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Женя Акимова

Женя Акимова
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Serhiy Bondarenko

Serhiy Bondarenko
Italiani, Ý
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Оксана Степанець

Оксана Степанець
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Кирилл Дранович

Кирилл Дранович
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Yuliia Yuly

Yuliia Yuly
Kiev, Ukraine
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Mariya Fronchak

Mariya Fronchak
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến