Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Haiping Chen

Haiping Chen
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Yao Xie

Yao Xie
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

풍여 장

풍여 장
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Jennifer Hsieh

Jennifer Hsieh
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Jiaxin Yang

Jiaxin Yang
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Luo Lola

Luo Lola
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

李 小凡

李 小凡
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

liping zhu

liping zhu
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

QINQUAN TAO

QINQUAN TAO
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

李 林溪

李 林溪
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tyler Hwang

Tyler Hwang
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Yi Jia

Yi Jia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Linjie Xu

Linjie Xu
Bắc Kinh, Trung Hoa
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

世莹 王

世莹 王
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Zeng Junyong

Zeng Junyong
Trường Sa, Trung Hoa
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Elle Li

Elle Li
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Trung (Hồng Kông)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến