Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

K Chen

K Chen
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Fang Chong

Fang Chong
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

海洋 余

海洋 余
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

lepham chou

lepham chou
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

jianwei zhang

jianwei zhang
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

May Li

May Li
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

winnie xi

winnie xi
Essenbach, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Quincey Sun

Quincey Sun
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

维雅 许

维雅 许
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Cici Cao

Cici Cao
Dalian, Trung Hoa
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

雨佳 霍

雨佳 霍
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Stone Yang

Stone Yang
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jian Ding

Jian Ding
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Yoko Lu

Yoko Lu
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Heng Chen

Heng Chen
Thượng Hải, Trung Hoa
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

liping zhu

liping zhu
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến