Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Jian Ding

Jian Ding
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Katty Wong

Katty Wong
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Hồng Kông)

Jay Nguyen

Jay Nguyen
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Đài Loan)

Mia Song

Mia Song
Singapore, Singapore
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

李 小凡

李 小凡
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

婉菱 朱

婉菱 朱
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

mengyao zhou

mengyao zhou
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Kate Zhou

Kate Zhou
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

June Shi

June Shi
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

池 慧仪

池 慧仪
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Iby Bivin

Iby Bivin
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Qiyu Wang

Qiyu Wang
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Kelly Liu

Kelly Liu
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Aster Ye

Aster Ye
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Simon Johnston

Simon Johnston
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Fiona Cai

Fiona Cai
Guangzhou, Trung Hoa
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến