Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Yuhang Jiang

Yuhang Jiang
Leuven, Bỉ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Johnny Zhang

Johnny Zhang
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Brian D

Brian D
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Hung Jui Hsia

Hung Jui Hsia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

TING CHAN

TING CHAN
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Likai Ren

Likai Ren
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jay Nguyen

Jay Nguyen
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Đài Loan)

丹 刘

丹 刘
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

shuyu chuang

shuyu chuang
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

sam tony

sam tony
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Sherry Shan

Sherry Shan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

vina KT

vina KT
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

NICCO MA

NICCO MA
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Chris Jack

Chris Jack
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Trung (Trung Hoa)

May Li

May Li
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jennifer Hsieh

Jennifer Hsieh
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến