Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Yumeng SUN

Yumeng SUN
Paris, Pháp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

采婕 劉

采婕 劉
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Kelly Liu

Kelly Liu
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

陳 珮琳

陳 珮琳
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Mingli Tsai

Mingli Tsai
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Liu Wei

Liu Wei
Qianzhou, Trung Hoa
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jay Nguyen

Jay Nguyen
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Đài Loan)

Cici Cao

Cici Cao
Dalian, Trung Hoa
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Brook Chiu

Brook Chiu
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

peipei wang

peipei wang
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Mengjiao Han

Mengjiao Han
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Chucky Fan

Chucky Fan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Leo Pan

Leo Pan
Auckland, New Zealand
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Fang Chuan Lien

Fang Chuan Lien
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Elle Li

Elle Li
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Trung (Hồng Kông)

Dylan Lee

Dylan Lee
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến