Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Amy Chen

Amy Chen
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Đài Loan)

Fang Chong

Fang Chong
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Grace Yeng

Grace Yeng
Houston, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

丽琳 钟

丽琳 钟
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

雅玲 蔡

雅玲 蔡
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Sunny Lv

Sunny Lv
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

YI LONG

YI LONG
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Chai Hsuan Kuan

Chai Hsuan Kuan
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Joe NIE

Joe NIE
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Mia Song

Mia Song
Singapore, Singapore
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Brook Chiu

Brook Chiu
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Xiaojia Li

Xiaojia Li
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Iby Bivin

Iby Bivin
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

池 慧仪

池 慧仪
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Stone Yang

Stone Yang
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Bo Zhu

Bo Zhu
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến