Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

lipeng yang

lipeng yang
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Phoebe Hu

Phoebe Hu
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

婉菱 朱

婉菱 朱
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Leo Wei

Leo Wei
Gia Hưng, Trung Hoa
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Wei Steve

Wei Steve
Bắc Kinh, Trung Hoa
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

lei qian

lei qian
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Candia Y

Candia Y
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jessica Dong

Jessica Dong
Boston, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Fang Chong

Fang Chong
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Kent Kent

Kent Kent
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jennifer Hsieh

Jennifer Hsieh
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

K Chen

K Chen
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Dylan Lee

Dylan Lee
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

James Liang

James Liang
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Henry Dong

Henry Dong
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Quincey Sun

Quincey Sun
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến