Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Candia Y

Candia Y
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jay Nguyen

Jay Nguyen
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Trung (Đài Loan)

陳 玉書

陳 玉書
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

池 慧仪

池 慧仪
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Gloriana Jiang

Gloriana Jiang
Yilan, Đài Loan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Roger Hung

Roger Hung
Austin, Hoa Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Kent Kent

Kent Kent
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jerry Chan

Jerry Chan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Hồng Kông)

li zijin

li zijin
Bắc Kinh, Trung Hoa
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

景宇 李

景宇 李
Petersham, Úc
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Xiaojia Li

Xiaojia Li
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Holo Yukine

Holo Yukine
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Pierre King

Pierre King
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Luo Lola

Luo Lola
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Chengfeng Lee

Chengfeng Lee
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến