Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Becky Hsieh

Becky Hsieh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

lili yang

lili yang
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Yemao Man

Yemao Man
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

晔澎 丁

晔澎 丁
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Menglai Zhang

Menglai Zhang
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Jerry Chan

Jerry Chan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Hồng Kông)

Skyler Ewe

Skyler Ewe
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Singapore)

Dylan Lee

Dylan Lee
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Song Jin

Song Jin
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Bill Wang

Bill Wang
Thượng Hải, Trung Hoa
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Yao Xie

Yao Xie
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

竣典 楊

竣典 楊
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Terry Fu

Terry Fu
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Simon Johnston

Simon Johnston
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Hongyi Yan

Hongyi Yan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến