Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Trung

Likai Ren

Likai Ren
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

叶 依琳

叶 依琳
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

竣典 楊

竣典 楊
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Michael Yan

Michael Yan
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Việt
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Johnny Zhang

Johnny Zhang
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Hongdan Liu

Hongdan Liu
Singapore, Singapore
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

shuyu chuang

shuyu chuang
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Brook Chiu

Brook Chiu
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

Mingli Tsai

Mingli Tsai
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Đài Loan)

文彧 郭

文彧 郭
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Singer Zhai

Singer Zhai
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

siu chun wong

siu chun wong
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Hồng Kông)

Shan Fabre

Shan Fabre
Francescas, Pháp
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Quảng Đông
Tiếng Trung (Trung Hoa)

mengyao zhou

mengyao zhou
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Seow Ching Tan

Seow Ching Tan
Kota Kinabalu, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung

Abby Hsu

Abby Hsu
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến