Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Berkay Palta

Berkay Palta
Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

sude naran

sude naran
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Erkan Kurnaz

Erkan Kurnaz
Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

oktay karadas

oktay karadas
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Kadir Bayrak

Kadir Bayrak
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

inanç kabarık

inanç kabarık
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Bỉ)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kerim Karakulak

Kerim Karakulak
Jeddah, Ả-rập Xê út
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Yonca Aras

Yonca Aras
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Hamza Demir

Hamza Demir
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Emrah Yıldırım

Emrah Yıldırım
Aksaray, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

İrfan Saygieder

İrfan Saygieder
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mehmet Güler

Mehmet Güler
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

kıvanç özer

kıvanç özer
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mehmet Uçar

Mehmet Uçar
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ayten Özcan

Ayten Özcan
Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kadir Ucar

Kadir Ucar
Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến