Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ahmet Akbayır

Ahmet Akbayır
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Esra AĞDERE

Esra AĞDERE
Giresun, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Emre Çalışkan

Emre Çalışkan
Krosno, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Cansu Özbek

Cansu Özbek
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Hasret Tas

Hasret Tas
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hakan Karagöz

Hakan Karagöz
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Abdulhamit Bilgin

Abdulhamit Bilgin
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mustafa Camas

Mustafa Camas
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Müzeyyen Gökçen

Müzeyyen Gökçen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

jesse james

jesse james
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kurd
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Özlem Yılmaz

Özlem Yılmaz
Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

beyzass cglyn

beyzass cglyn
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Leyla Şılak

Leyla Şılak
Leer, Đức
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

TALHA CAYDERE

TALHA CAYDERE
Beyoğlu, Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Atakan Yurtseven

Atakan Yurtseven
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Selim Bayraktar

Selim Bayraktar
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến