Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Melike Tınaztepe

Melike Tınaztepe
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

anıl balkır

anıl balkır
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Fatih Göl

Fatih Göl
Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Selim Yılmaz

Selim Yılmaz
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Sedat Tajdin Güzel

Sedat Tajdin Güzel
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mina Erendor

Mina Erendor
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ilkin Rustamov

Ilkin Rustamov
Baku, Azerbaijan
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hadi Esmeray

Hadi Esmeray
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kübra Berberoğlu

Kübra Berberoğlu
Çanakkale, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Emre Emre

Emre Emre
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Abdullah Urhan

Abdullah Urhan
Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Sml Ozydn

Sml Ozydn
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Zeynep Aktan

Zeynep Aktan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Berkan Gerdan

Berkan Gerdan
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hidayet Arabacı

Hidayet Arabacı
Beylikdüzü, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Elif Ayla

Elif Ayla
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến