Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Onur Can Cengiz

Onur Can Cengiz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kazim Kazimli

Kazim Kazimli
Baku, Azerbaijan
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

İlkay Di̇kmen

İlkay Di̇kmen
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ahmet Bilgin

Ahmet Bilgin
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kemal Astar

Kemal Astar
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mehmet Turna

Mehmet Turna
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Yavuzhan Yıldız

Yavuzhan Yıldız
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mine Türk

Mine Türk
Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Yahya Kotan

Yahya Kotan
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Sibi abay

Sibi abay
Österreuthen, Áo
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Kurd
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ezgi Mustafa

Ezgi Mustafa
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Buket Buket

Buket Buket
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Anıl Kızıltan

Anıl Kızıltan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cagatay daskin

cagatay daskin
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Zeynep Uçar

Zeynep Uçar
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

ibrahim vatansever

ibrahim vatansever
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến