Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Yaren Yarışan

Yaren Yarışan
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

ozan oğuz

ozan oğuz
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

bakar ramazan

bakar ramazan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Kadir Ucar

Kadir Ucar
Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Can Uzunsoy

Can Uzunsoy
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Volkan Teker

Volkan Teker
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Gülçin X

Gülçin X
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Beytullah Kaplan

Beytullah Kaplan
Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ece Kızılırmaklı

Ece Kızılırmaklı
Tekirdağ, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Muhammed Ensar Aslan

Muhammed Ensar Aslan
Van, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

nazlı özoğul

nazlı özoğul
Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Arife Elitaş

Arife Elitaş
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Eslem Derya

Eslem Derya
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Hazal Ezgi Ekici

Hazal Ezgi Ekici
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Derya Zerengök

Derya Zerengök
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến