Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

alper ılgın

alper ılgın
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Zeynep Uçar

Zeynep Uçar
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Aslı Yazar

Aslı Yazar
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ayşe Tekinoğlu

Ayşe Tekinoğlu
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Semanur Şirin

Semanur Şirin
Sakarya, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Alparslan Karlıoğlu

Alparslan Karlıoğlu
Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Rüstem Kaya

Rüstem Kaya
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ahmet Bolat

Ahmet Bolat
Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Emre Sevim

Emre Sevim
Mercin, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ahmet Dündar

Ahmet Dündar
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Altug Sural

Altug Sural
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Diren ÖZCAN

Diren ÖZCAN
Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Alper Erdem

Alper Erdem
Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Berfin Sönmez

Berfin Sönmez
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kardelen Şanlı

Kardelen Şanlı
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Emre Özçelik

Emre Özçelik
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến