Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

ahmet ciftci

ahmet ciftci
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Emel Öztürk

Emel Öztürk
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Yılmaz Hakverdi

Yılmaz Hakverdi
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Liana Seidel

Liana Seidel
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ümran Şenol

Ümran Şenol
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Berat İncebaldır

Berat İncebaldır
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Serap Demirkol

Serap Demirkol
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hakan Karagöz

Hakan Karagöz
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Özge Manav

Özge Manav
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Subhan Ahmedov

Subhan Ahmedov
Baku, Azerbaijan
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Emrah Yıldırım

Emrah Yıldırım
Aksaray, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Aydın Candemir

Aydın Candemir
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Levent Polat

Levent Polat
Turkey, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Aziza Magsudlu

Aziza Magsudlu
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ömer KIRCIOĞLU

Ömer KIRCIOĞLU
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ibrahim Oruç

Ibrahim Oruç
Konya, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến