Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Barış Çeker

Barış Çeker
Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Rüstem Kaya

Rüstem Kaya
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Eren A

Eren A
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Selim Yılmaz

Selim Yılmaz
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Baran Nevzat BAYRAK

Baran Nevzat BAYRAK
Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Serdar Yeşilyurt

Serdar Yeşilyurt
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mert Efe Akkulak

Mert Efe Akkulak
Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kübra Can

Kübra Can
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mustafa Tanrıverdi

Mustafa Tanrıverdi
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Oğulcan Baki

Oğulcan Baki
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kenan Polat

Kenan Polat
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ali Yeni

Ali Yeni
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Solmaz İbrahimova

Solmaz İbrahimova
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Okan Demir

Okan Demir
Elâzığ, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Celine Klein

Celine Klein
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Berkay Yıldırım

Berkay Yıldırım
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến