Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nurdan Işcan

Nurdan Işcan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Diren ÖZCAN

Diren ÖZCAN
Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Eylül Mızrak

Eylül Mızrak
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

aydın akgün bingöl

aydın akgün bingöl
Visby, Thụy Điển
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kurd
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Yusuf Temizsoy

Yusuf Temizsoy
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Hasan Karaca

Hasan Karaca
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kemal Öztaş

Kemal Öztaş
München, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Cüneyt Altaylar

Cüneyt Altaylar
Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)
Tiếng Tatar

Haluk Ilya

Haluk Ilya
Kiev, Ukraine
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kurd
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tuğba Güneş

Tuğba Güneş
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Gökhan Shn

Gökhan Shn
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Özgür Seçgi̇n

Özgür Seçgi̇n
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ayhan Arıyürek

Ayhan Arıyürek
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

abidin aslan

abidin aslan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ahmet Alaşık

Ahmet Alaşık
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tahir Şenyüz

Tahir Şenyüz
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến