Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Elahe Esfahani
Tuổi: 40

Akif DOGAN
Tuổi: 20

ahmet ertürk
Tuổi: 22

şeyda duman
Tuổi: 24

yusuf kaya
Tuổi: 26

Hakan Tırnova
Tuổi: 28

Faruk Alarçin
Tuổi: 39

serdar taflı
Tuổi: 19

Mustafa Yolal
Tuổi: 29

İbrahim OĞUZ
Tuổi: 21

Cihan DEMİR
Tuổi: 40

Hüseyin Demir
Tuổi: 27

Melis Ozdemir
Tuổi: 25

ÖZGÜR ALSAN
Tuổi: 29

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến