Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ersen Güncan

Ersen Güncan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

abdullah yurdakul

abdullah yurdakul
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

cihan hasçelik

cihan hasçelik
Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Emre Dinç

Emre Dinç
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Furkan Küçük

Furkan Küçük
Espoo, Phần Lan
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ahmet Atik

Ahmet Atik
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

erkan acıbal

erkan acıbal
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Berk Demir

Berk Demir
Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mürüvvet B

Mürüvvet B
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Onurkan Simsek

Onurkan Simsek
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Zeynep Çakmak

Zeynep Çakmak
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

hayriye ozturk

hayriye ozturk
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Cascade Sea

Cascade Sea
Adana, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ejder Kırmızıgül

Ejder Kırmızıgül
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Shahram Achack

Shahram Achack
Tehran, Iran
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Aleyna Çapkın

Aleyna Çapkın
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến