Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

İbrahim Öztürk
Tuổi: 28

Mustafa Yelken
Tuổi: 20

Behiye Alkol
Tuổi: 19

lokman durmaz
Tuổi: 22

Buse Dünya
Tuổi: 17

Ümran Bertan
Tuổi: 21

Fatih mehmet kara
Tuổi: 31

tuba ikra
Tuổi: 25

Beyza Unutmaz
Tuổi: 18

slymn wera
Tuổi: 24

ORHAN KANOĞLU
Tuổi: 23

TOLGA KONCA
Tuổi: 23

zafer elmaderesi
Tuổi: 42

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến