Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Phanyakit Chaitip

Phanyakit Chaitip
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pongkoon Maseekaew

Pongkoon Maseekaew
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

piku taw

piku taw
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

จิราพรรณ เตมีศักดิ์

จิราพรรณ เตมีศักดิ์
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Atthaphol Surit

Atthaphol Surit
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wiyada Wongpa

Wiyada Wongpa
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Jakkapat Saejiang

Jakkapat Saejiang
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chuthamas chaichana

Chuthamas chaichana
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Jettanakorn Pengsiri

Jettanakorn Pengsiri
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Namthip Yaemthussana

Namthip Yaemthussana
Thai Charoen, Thái Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tipsiri Somsiriwong

Tipsiri Somsiriwong
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Aof Phornpan

Aof Phornpan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Romlah Damae

Romlah Damae
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia
Tiếng Thái

Riiam Mamad

Riiam Mamad
Pattani, Thái Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chonlakorn Sudpuang

Chonlakorn Sudpuang
Ratchaburi, Thái Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tananya Sanon

Tananya Sanon
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến