Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Aungzaw Thongnak

Aungzaw Thongnak
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chollaphat Buathongchan

Chollaphat Buathongchan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

มุกชมพู รัตนสกล

มุกชมพู รัตนสกล
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sunchai Anujarawat

Sunchai Anujarawat
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Kriangkrai Sukphimai

Kriangkrai Sukphimai
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Amrita Puttra

Amrita Puttra
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Natpimol Kaewsai

Natpimol Kaewsai
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Suchada K

Suchada K
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Jakkapat Saejiang

Jakkapat Saejiang
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sangduan Saewa

Sangduan Saewa
Chiang Mai, Thái Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

วนิชา ม่วงพูล

วนิชา ม่วงพูล
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

เรวัตร จันคูณ

เรวัตร จันคูณ
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Siriporn Pookaengmork

Siriporn Pookaengmork
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Netirak Chuangweruwan

Netirak Chuangweruwan
Chon Daen, Thái Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Phakinphat Lamsoong

Phakinphat Lamsoong
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

เพ็ญนภา หอมภูงา

เพ็ญนภา หอมภูงา
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến