Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Sanitpong Raksaphak

Sanitpong Raksaphak
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Angkana Mekkaew

Angkana Mekkaew
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Gjee Deethong

Gjee Deethong
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Thanaporn Phomnog

Thanaporn Phomnog
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

เด่นนภา ล้อมนาค

เด่นนภา ล้อมนาค
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

จิรพรรณ พงษ์ไฝ

จิรพรรณ พงษ์ไฝ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wanlop Tara

Wanlop Tara
Bangkok Yai, Thái Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

พรวิศิษฏ์ ประทุมวัลย์

พรวิศิษฏ์ ประทุมวัลย์
Thāne, Ấn Độ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Surang Lim

Surang Lim
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

PHIKUN KASIDITSADA

PHIKUN KASIDITSADA
Nakhon Ratchasima, Thái Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Waraporn Kumkhurng

Waraporn Kumkhurng
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Kewalin Sangsut

Kewalin Sangsut
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Darawadee Kongrod

Darawadee Kongrod
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

May Pattananan

May Pattananan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Patom Kongkaew

Patom Kongkaew
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

fay angelic

fay angelic
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến