Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

pennapa seehan

pennapa seehan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Vanichkamol Anuraksombat

Vanichkamol Anuraksombat
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pornthip Chunt

Pornthip Chunt
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

pantawee boonyorm

pantawee boonyorm
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nutthaya Meeboon

Nutthaya Meeboon
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

วราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจร

วราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจร
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Khanungnit Srinin

Khanungnit Srinin
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Puttipat Mee-uam

Puttipat Mee-uam
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Miaw Thailand

Miaw Thailand
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nancy Inthita

Nancy Inthita
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chuleeporn Kamlangchai

Chuleeporn Kamlangchai
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Suchada K

Suchada K
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tanapan Promchit

Tanapan Promchit
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Adjima Inseub

Adjima Inseub
Thành phố Songkhla, Thái Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Saharat Promsorn

Saharat Promsorn
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Patcharaporn Ngamtung

Patcharaporn Ngamtung
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến