Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Tonfern Koneko

Tonfern Koneko
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Mongkhon Khao

Mongkhon Khao
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Theppabut Slm

Theppabut Slm
Thành phố Songkhla, Thái Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

saowanee B

saowanee B
Thai Charoen, Thái Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ORATHAI BOONHKUM

ORATHAI BOONHKUM
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

จันทิมาภรณ์ ศรีแมน

จันทิมาภรณ์ ศรีแมน
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

praewpan somtai

praewpan somtai
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

พัทธนันท์ รอดเนียม

พัทธนันท์ รอดเนียม
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sakawwan Phungphet

Sakawwan Phungphet
Nakhon Ratchasima, Thái Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ยอดเพชร แซ่โง้ว

ยอดเพชร แซ่โง้ว
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Natchaya Sitthitham

Natchaya Sitthitham
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Mook Moojarin

Mook Moojarin
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Siri Kwankhong

Siri Kwankhong
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

จันจิรัตน์ เรืองคง

จันจิรัตน์ เรืองคง
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wichuporn Pipitkul

Wichuporn Pipitkul
Chaiyaphum, Thái Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Warut Khamchareon

Warut Khamchareon
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến