Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Waraporn Maleeruk

Waraporn Maleeruk
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chanawan Inkaew

Chanawan Inkaew
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wonchalom Romsaisiri

Wonchalom Romsaisiri
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

somsak clungklang

somsak clungklang
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Ladaa Nuan

Ladaa Nuan
Buriram, Thái Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nutnicha K

Nutnicha K
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Teera Poolpoem

Teera Poolpoem
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Thitimon Srisung

Thitimon Srisung
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Porntipa Nilubol

Porntipa Nilubol
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ํTitikorn Thomg

ํTitikorn Thomg
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Amornrat Phukamsri

Amornrat Phukamsri
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wassana Suksaen

Wassana Suksaen
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

อภิชญา กองทอง

อภิชญา กองทอง
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Prawit Namkort

Prawit Namkort
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Kanokwan Yamwong

Kanokwan Yamwong
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

paweena wongsa

paweena wongsa
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến