Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Natthakritta Misiri

Natthakritta Misiri
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sorada Chumpoo

Sorada Chumpoo
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nutruja Sukantavarat

Nutruja Sukantavarat
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Archaree Pratchayanun

Archaree Pratchayanun
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Penpayom Sriburom

Penpayom Sriburom
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Siriluk Monsukhum

Siriluk Monsukhum
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Panumas Sanganetphet

Panumas Sanganetphet
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Meenie Sweetietea

Meenie Sweetietea
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nonthawat Suwanit

Nonthawat Suwanit
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Thunyaporn Thepwong

Thunyaporn Thepwong
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Narissara Thongsophon

Narissara Thongsophon
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

maiew chatprapa

maiew chatprapa
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wongkot Nolong

Wongkot Nolong
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sawika Kotanon

Sawika Kotanon
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Darutsakorn Kopecky

Darutsakorn Kopecky
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

theera jongsomchai

theera jongsomchai
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến