Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Punnawit Ratchawat

Punnawit Ratchawat
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Bodin Ruengdaj

Bodin Ruengdaj
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Chakriya Ph

Chakriya Ph
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

janny thongsiri

janny thongsiri
Phuket City, Thái Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ธนพล ภูริกุลทอง

ธนพล ภูริกุลทอง
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ปรียาภรณ์ เพ็งเพชร

ปรียาภรณ์ เพ็งเพชร
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

กัสมี อับดุล

กัสมี อับดุล
Narathiwat, Thái Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Adiluck Sawattavon

Adiluck Sawattavon
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Leelawadee Sutapun

Leelawadee Sutapun
Lampang, Thái Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Qxiin Wsm

Qxiin Wsm
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Wantawee Kaewmanee

Wantawee Kaewmanee
Ratchaburi, Thái Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Jeeranun Pleanwong

Jeeranun Pleanwong
Bangkok, Thái Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nirawat Upani

Nirawat Upani
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Piyanuch Sae ung

Piyanuch Sae ung
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Ratchanok Nithiwannakit

Ratchanok Nithiwannakit
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

เพ็ชรินทร์ แพทย์เจริญ

เพ็ชรินทร์ แพทย์เจริญ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến