Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

เบญญาภา มุ่งมาไพรี

เบญญาภา มุ่งมาไพรี
Samut Prakan, Thái Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Leelawadee Sutapun

Leelawadee Sutapun
Lampang, Thái Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

สุนันทา เดชะบุญ

สุนันทา เดชะบุญ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Vilasini Srirujitasanakon

Vilasini Srirujitasanakon
Nakhon Ratchasima, Thái Lan
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pongsakorn Sutalangka

Pongsakorn Sutalangka
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

รัตนา ล้อมนาค

รัตนา ล้อมนาค
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Sainam Poploy

Sainam Poploy
Chiang Mai, Thái Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Kamm Kamm

Kamm Kamm
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pasita Lee

Pasita Lee
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

wanatsanan chanthima

wanatsanan chanthima
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pattra Somsek

Pattra Somsek
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Kanchanok Julkitjawat

Kanchanok Julkitjawat
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Amornrat Phukamsri

Amornrat Phukamsri
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Nattawoot Meechai

Nattawoot Meechai
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Phattranit Kopchokkunlawat

Phattranit Kopchokkunlawat
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

nichagorn deelert

nichagorn deelert
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến