Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thái

Mint M King

Mint M King
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Pitcha Khokham

Pitcha Khokham
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Amornrat Phukamsri

Amornrat Phukamsri
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Suwat Pradithan

Suwat Pradithan
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

thongpoom kukkong

thongpoom kukkong
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

ponprom charoensuk

ponprom charoensuk
Samut Prakan, Thái Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

อุไรวรรณ นางรัมย์

อุไรวรรณ นางรัมย์
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Supattar Patipan

Supattar Patipan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Ratjawan Sangngern

Ratjawan Sangngern
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Phanuwit Putong

Phanuwit Putong
Chiang Mai, Thái Lan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Abastian Revinci

Abastian Revinci
Rayong, Thái Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Romlah Damae

Romlah Damae
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia
Tiếng Thái

Uraiwan Hadee

Uraiwan Hadee
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

วันเพ็ญ อุ่นสิม

วันเพ็ญ อุ่นสิม
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Suleeporn L

Suleeporn L
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Natcha Kiattidetch

Natcha Kiattidetch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thái

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến