Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Carlos Alberto Escobar Cordoba

Carlos Alberto Escobar Cordoba
Bogotá, Colombia
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

david moreno

david moreno
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Adrian Menendez

Adrian Menendez
Málaga, Tây Ban Nha
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Estuardo Valenzuela

Estuardo Valenzuela
Guatemala City, Guatemala
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Christian Alonso

Christian Alonso
Miami, Hoa Kỳ
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Tây Ban Nha (Cuba)

Maria Penaloza

Maria Penaloza
Wisconsin Rapids, Hoa Kỳ
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Rolando Diaz

Rolando Diaz
Honduras, Panama
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Noemí Peláez

Noemí Peláez
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Fiorella Morales

Fiorella Morales
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Yorvis Jesus Rodriguez

Yorvis Jesus Rodriguez
Caracas, Venezuela
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

Juan Manuel Córdoba Malagón

Juan Manuel Córdoba Malagón
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Guillermo Leyva

Guillermo Leyva
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Jess Álvarez

Jess Álvarez
Mazatlán, Mexico
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Germán Hernández

Germán Hernández
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Maria leonor Pellegrino

Maria leonor Pellegrino
Akumal, Mexico
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Ricardo Hernández

Ricardo Hernández
Mexico Libre, Mexico
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến