Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Gema Cusán

Gema Cusán
Málaga, Tây Ban Nha
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

YOSHI KEIM sotelo hernandez

YOSHI KEIM sotelo hernandez
Tijuana, Mexico
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

ROCIO GONZALES

ROCIO GONZALES
Lima, Peru
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Juan Antonio de Val

Juan Antonio de Val
Sevilla, Tây Ban Nha
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Rafael Ferreira

Rafael Ferreira
Araguari, Brazil
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Isaías Villalba

Isaías Villalba
Posadas, Argentina
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Orlando Ugarte Cavero

Orlando Ugarte Cavero
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Erik Paul Barriga Najar

Erik Paul Barriga Najar
Lima, Peru
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Maria Paula Navarro

Maria Paula Navarro
Hermosillo, Mexico
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

leonardo Tovar Dovale

leonardo Tovar Dovale
Colombia, Colombia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Antonio Santa Cruz

Antonio Santa Cruz
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Luciano Escudero

Luciano Escudero
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

yadira infante

yadira infante
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Maria Belen Olsson Marchioti

Maria Belen Olsson Marchioti
Oberá, Argentina
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Robert Garrigos

Robert Garrigos
Barcelona, Tây Ban Nha
Tuổi: 50
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Catalan
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Jorge Ramos Sebastian

Jorge Ramos Sebastian
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến