Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

María Beato Jiménez

María Beato Jiménez
Marbella, Tây Ban Nha
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Julio Bastida

Julio Bastida
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Lauren Fabra

Lauren Fabra
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Alberto Oñate

Alberto Oñate
Guadalajara, Mexico
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Menfis Baquero Silva

Menfis Baquero Silva
Colombia, Colombia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Lucia Garcia

Lucia Garcia
City Center, Tây Ban Nha
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Azahara Ruiz

Azahara Ruiz
Andújar, Tây Ban Nha
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Boris Garcia

Boris Garcia
Montevideo, Uruguay
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Uruguay)

Andrea Caicedo

Andrea Caicedo
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Julian Otineb

Julian Otineb
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Amarilis Yakim

Amarilis Yakim
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

Teresa M

Teresa M
Grenada, Tây Ban Nha
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Julian Aragon

Julian Aragon
Hewlett Bay Park, Hoa Kỳ
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Flor de Lourdes Orantes Franco

Flor de Lourdes Orantes Franco
Guatemala City, Guatemala
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Guatemala)

Ana Maria Silvo Gonzalez

Ana Maria Silvo Gonzalez
Madrid, Tây Ban Nha
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Myriam Baty Mateos

Myriam Baty Mateos
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến