Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Jose López

Jose López
Colombia, Colombia
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Jean Carlo Montilla Bonilla

Jean Carlo Montilla Bonilla
Guayaquil, Ecuador
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Melissa Fernandez

Melissa Fernandez
Arequipa, Peru
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Juan Martínez

Juan Martínez
Valencia, Tây Ban Nha
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Georgina Screpnik

Georgina Screpnik
Klippan, Thụy Điển
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

María Beato Jiménez

María Beato Jiménez
Marbella, Tây Ban Nha
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Teresa Tarribes

Teresa Tarribes
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Catalan
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Juan Alonso

Juan Alonso
Sevilla, Tây Ban Nha
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Fausto Isidor

Fausto Isidor
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Eder Noriega

Eder Noriega
Colombia, Colombia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Esther Requena

Esther Requena
Marbella, Tây Ban Nha
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Ezequiel Montenegro Delgado

Ezequiel Montenegro Delgado
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Jonilda Ubaldo

Jonilda Ubaldo
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Lisandra Armas

Lisandra Armas
Montevideo, Uruguay
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Cuba)

Ángeles Lopez

Ángeles Lopez
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Angie Morton

Angie Morton
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến