Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha

Jorge Toro

Jorge Toro
Medellín, Colombia
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Nunna Styles

Nunna Styles
Buenos Aires, Argentina
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)

Sarah Carreon

Sarah Carreon
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Enrique Perez

Enrique Perez
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Maritza Rojas

Maritza Rojas
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Edgar Turizo Pinilla

Edgar Turizo Pinilla
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Juan Esteban A

Juan Esteban A
Medellín, Colombia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Vidal Fredi

Vidal Fredi
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Ecuador)

Manuel Pinelo

Manuel Pinelo
Sevilla, Tây Ban Nha
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Jesus Martin

Jesus Martin
Málaga, Tây Ban Nha
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Teresa M

Teresa M
Grenada, Tây Ban Nha
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Freddy Cano

Freddy Cano
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Miluska Villalobos

Miluska Villalobos
Perugia, Ý
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Peru)

Diomaris Figuereo

Diomaris Figuereo
Santo Domingo, Cộng hòa Dominica
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha

Francisco Gomez

Francisco Gomez
Bogotá, Colombia
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Colombia)

Susi Sarmiento

Susi Sarmiento
Alicante, Tây Ban Nha
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến