Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Vladimír Novák

Vladimír Novák
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lubos Urcikan

Lubos Urcikan
Letchworth, Vương quốc Anh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivan Kolcun

Ivan Kolcun
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Julia Seitzova

Julia Seitzova
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Mary Hudáková

Mary Hudáková
Košice, Slovakia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ivana Spodniaková

Ivana Spodniaková
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Dušan Jenčo

Dušan Jenčo
Petržalka, Slovakia
Tuổi: 60
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Dominika Popluharova

Dominika Popluharova
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Kyseľ

Martin Kyseľ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Daniela Duffeková

Daniela Duffeková
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Pavol Hamráček

Pavol Hamráček
Spišská Nová Ves, Slovakia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kristína Fukoová

Kristína Fukoová
Rimavská Sobota, Slovakia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lenka Strašíková

Lenka Strašíková
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Tomas Podracky

Tomas Podracky
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jakub Antos

Jakub Antos
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jozef Bukaj

Jozef Bukaj
Bradford Abbas, Vương quốc Anh
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến