Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Viktória Fuksová

Viktória Fuksová
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Červenický

Martin Červenický
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Sandra Tomlinson

Sandra Tomlinson
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Matuš Harman

Matuš Harman
Feltham, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Anton Kret

Anton Kret
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Alena Vanišová

Alena Vanišová
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Erik Havetta

Erik Havetta
Zlaté Moravce, Slovakia
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lenka Roncová

Lenka Roncová
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Marcela Aghová

Marcela Aghová
Nové Košariská, Slovakia
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Barbora Stefanidesova

Barbora Stefanidesova
Detva, Slovakia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Marek Bogdan

Marek Bogdan
Bardejov, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kristína Fukoová

Kristína Fukoová
Rimavská Sobota, Slovakia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Ondrej Hercegh

Ondrej Hercegh
Skalica, Slovakia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Claudia Iraci

Claudia Iraci
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý
Tiếng Slovakia

Katarína Janečková

Katarína Janečková
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Andrea Konôpková

Andrea Konôpková
Zvolen, Slovakia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến