Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Iva Frázová
Tuổi: 55

Sarca Yachty
Tuổi: 14

Monika Olčák
Tuổi: 27

Barbora K
Tuổi: 24

Patrik Korba
Tuổi: 24

Daniel Simandl
Tuổi: 34

Anton Janoviak
Tuổi: 25

lydia ulicna
Tuổi: 52

Pavol Černý
Tuổi: 29

Róbert Anyalai
Tuổi: 43

Mária Uhráková
Tuổi: 19

mario kopecký
Tuổi: 21

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến