Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Dušan Jenčo

Dušan Jenčo
Petržalka, Slovakia
Tuổi: 60
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Nikola crazy

Nikola crazy
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Simona Schaderova

Simona Schaderova
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Andrej Bližniak

Andrej Bližniak
Prievidza, Slovakia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Branislav Cebula

Branislav Cebula
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tomas Podracky

Tomas Podracky
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Jozef Pollák

Jozef Pollák
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Milan Filipeje

Milan Filipeje
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Stankovič

Martin Stankovič
Prešov, Slovakia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Lukáš Belák

Lukáš Belák
Žilina, Slovakia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Zdenka Vancova

Zdenka Vancova
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Daniela Duffeková

Daniela Duffeková
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Martin Zima

Martin Zima
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Kristína Švantnerová

Kristína Švantnerová
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Ján Fraňo

Ján Fraňo
Hodonín, Cộng hòa Séc
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Jakub Habran

Jakub Habran
Kokava nad Rimavicou, Slovakia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến