Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Slovakia

Anton Janoviak
Tuổi: 25

lydia ulicna
Tuổi: 52

Pavol Černý
Tuổi: 29

Róbert Anyalai
Tuổi: 42

Mária Uhráková
Tuổi: 19

mario kopecký
Tuổi: 21

Martin Rizman
Tuổi: 31

Peter Andraško
Tuổi: 31

Samuel Kmeťo
Tuổi: 27

Ivana Takáčová
Tuổi: 24

Gabriella M
Tuổi: 19

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến