Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

David Pliska
Tuổi: 38

Ondřej Chrenko
Tuổi: 17

Samuel Kmeťo
Tuổi: 27

Barbara Vojtikova
Tuổi: 23

Václav Jechura
Tuổi: 31

Petr Sedláček
Tuổi: 37

Václav Navrátil
Tuổi: 26

Michal Svozil
Tuổi: 26

Anna Veselovská
Tuổi: 23

Beáta Halásová
Tuổi: 16

Filip Špaček
Tuổi: 28

Richard Kral
Tuổi: 56

Petra Skraskova
Tuổi: 18

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến