Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Martin Hormonsky

Martin Hormonsky
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Tereza Bystroňová

Tereza Bystroňová
Ostrava, Cộng hòa Séc
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Klára Mlčochová

Klára Mlčochová
Ostrava, Cộng hòa Séc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jiri Janousek

Jiri Janousek
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ivana C

Ivana C
Wiener Neustadt, Áo
Tuổi: 43
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Lorenzo Marco

Lorenzo Marco
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Marie Veselá

Marie Veselá
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Nalezena

Jana Nalezena
Milano, Ý
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ý (Ý)

Milan Štulík

Milan Štulík
Chomutov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tomáš Vašek

Tomáš Vašek
České Budějovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Adéla Koutková

Adéla Koutková
České Budějovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michal Wiejacki

Michal Wiejacki
Český Těšín, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lucinka Vinšová

Lucinka Vinšová
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Věra Karetová

Věra Karetová
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Denisa Sestakova

Denisa Sestakova
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Xenka Cyan

Xenka Cyan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến