Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Dominika Marková

Dominika Marková
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Markéta Hirešová

Markéta Hirešová
Rumburk, Cộng hòa Séc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jan Beitler

Jan Beitler
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michal Hrdina

Michal Hrdina
Kroměříž, Cộng hòa Séc
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Pavel Janek

Pavel Janek
Ferrensby, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jana Stursa

Jana Stursa
Pelhřimov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Vít Rumler

Vít Rumler
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Kristýna Utinková

Kristýna Utinková
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Eduard Boltun

Eduard Boltun
Tuổi: 42
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Kristýna Šuléřová

Kristýna Šuléřová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Vladimír K

Vladimír K
Šumperk, Cộng hòa Séc
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Monika Hacajova

Monika Hacajova
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Petr Majer

Petr Majer
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Julius Kapinus

Julius Kapinus
Banská Bystrica, Slovakia
Tuổi: 51
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Tomáš Mazur

Tomáš Mazur
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Veronika Častulíková

Veronika Častulíková
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến