Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Rendy Heindl

Rendy Heindl
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Petr Horenský

Petr Horenský
Hradčovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tomas Klapka

Tomas Klapka
Rugby, Vương quốc Anh
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jarka Misakova

Jarka Misakova
Bernolákovo, Slovakia
Tuổi: 48
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Josef Miklík

Josef Miklík
Holešov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Kamila Hanzlíková

Kamila Hanzlíková
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Pavla Šebestová

Pavla Šebestová
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Petr Šlechta

Petr Šlechta
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Adam Charvát

Adam Charvát
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jan Mikoláš

Jan Mikoláš
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Věra Šulcová

Věra Šulcová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Kristýna Utinková

Kristýna Utinková
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Martina Gawlasová

Martina Gawlasová
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Petr Gazdík

Petr Gazdík
Suchá Loz, Cộng hòa Séc
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tibor Horvath

Tibor Horvath
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Renáta Stolarčiková

Renáta Stolarčiková
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến