Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Julius Kapinus

Julius Kapinus
Banská Bystrica, Slovakia
Tuổi: 51
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Tomáš Rada

Tomáš Rada
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Xenka Cyan

Xenka Cyan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jan Křiklán

Jan Křiklán
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Barbora Salačová

Barbora Salačová
Chomutov, Cộng hòa Séc
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jozef Andrek

Jozef Andrek
Prešov, Slovakia
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Denisa Juřicová

Denisa Juřicová
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tomáš KTM

Tomáš KTM
Mladá Boleslav, Cộng hòa Séc
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Mireček Veprek

Mireček Veprek
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Ivana Černochová

Ivana Černochová
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Iveta Havránková

Iveta Havránková
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Karel Nerad

Karel Nerad
Tábor, Cộng hòa Séc
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Alina Yagnych

Alina Yagnych
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Ukraine

Žaneta Rybářová

Žaneta Rybářová
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Anežka Konvaličková

Anežka Konvaličková
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Carmen Bachmanová

Carmen Bachmanová
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến