Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Séc

Marek Šanko

Marek Šanko
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

David Polický

David Polický
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Olda Stefek

Olda Stefek
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Zuzana Motyková

Zuzana Motyková
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Jan Kovačík

Jan Kovačík
Pilsen, Cộng hòa Séc
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, Slovakia
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Adéla Koutková

Adéla Koutková
České Budějovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Sára Naiserová

Sára Naiserová
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Michaela Lokajová

Michaela Lokajová
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Markéta Artlová

Markéta Artlová
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Marie Šimicova

Marie Šimicova
Keblice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Alena Batson

Alena Batson
San Diego, Hoa Kỳ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Slovakia

Miroslav Vaclavik

Miroslav Vaclavik
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Lukáš Hliněný

Lukáš Hliněný
Liberec, Cộng hòa Séc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Eva Cíglerová

Eva Cíglerová
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Zita Laštůvková

Zita Laštůvková
Hradec Králové, Cộng hòa Séc
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến