Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Bianca Boghian

Bianca Boghian
Alvesta, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Costel Lemnaru

Costel Lemnaru
Galaţi, Romania
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Roxana Elisa

Roxana Elisa
Gorjões de Baixo, Bồ Đào Nha
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Radian Basceanu

Radian Basceanu
Bucuresti, Romania
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandra Aseujan

Alexandra Aseujan
Baia Mare, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandra Lavrente

Alexandra Lavrente
Bucuresti, Romania
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Florin Filimon

Florin Filimon
Paris, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Apostol Ana-Maria

Apostol Ana-Maria
Români, Romania
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Nicolae Adrian Vatafu

Nicolae Adrian Vatafu
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioan Agrigoroaei

Ioan Agrigoroaei
Iaşi, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioana Lazar

Ioana Lazar
Roman, Romania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mihaela Dumitru

Mihaela Dumitru
Bucuresti, Romania
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alice Sr

Alice Sr
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Victor Rosca

Victor Rosca
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Razvan Alin Stolniceanu

Razvan Alin Stolniceanu
Mangalia, Romania
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Romeo Cosmin Ion

Romeo Cosmin Ion
Constanţa, Romania
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến