Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Bogdan IULIAN

Bogdan IULIAN
Bournemouth, Vương quốc Anh
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandra Pirvulescu

Alexandra Pirvulescu
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandru Craciun

Alexandru Craciun
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alex Stoica

Alex Stoica
Tilburg, Hà Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Robert Alexandru Voicu

Robert Alexandru Voicu
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mariana Pietraru

Mariana Pietraru
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Madalina Krista

Madalina Krista
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Irina Ghinescu

Irina Ghinescu
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

danca emanuel

danca emanuel
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sebastien Vetell

Sebastien Vetell
Arad, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mihai Pamfil

Mihai Pamfil
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Evelina Elena

Evelina Elena
Romania, Hoa Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Veaceslav Borta

Veaceslav Borta
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania
Tiếng Nga

Marius Cuculiac

Marius Cuculiac
Basingstoke, Vương quốc Anh
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Bianca Chirila

Bianca Chirila
Iaşi, Romania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Rozalia Maria Lerantne Kovacs

Rozalia Maria Lerantne Kovacs
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến