Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

George - Radu Balan

George - Radu Balan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alina Radu

Alina Radu
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Danut Dinescu

Danut Dinescu
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Daniel Eniţă

Daniel Eniţă
Bucharest, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ramona Ana Tataran

Ramona Ana Tataran
Tuổi: 41
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý
Tiếng Romania

Radian Basceanu

Radian Basceanu
Bucuresti, Romania
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Madalina Mocanu

Madalina Mocanu
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Emanuel Banu

Emanuel Banu
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ionut Vaman

Ionut Vaman
Suceava, Romania
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Istvan Zoltan Nagy

Istvan Zoltan Nagy
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Romania

Maria Ghita

Maria Ghita
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Carmen Albu

Carmen Albu
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Denisa Pasariu

Denisa Pasariu
Bucuresti, Romania
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Elena B

Elena B
Roman, Romania
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristain Lazar

Cristain Lazar
Suceava, Romania
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Simeon Bogdan

Simeon Bogdan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến