Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Roxana Zaharia

Roxana Zaharia
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Romania

Irina Bondar

Irina Bondar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Adriana Verzea

Adriana Verzea
Bucharest, Romania
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Diana Tuca

Diana Tuca
Bucuresti, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Țuruc

Andreea Țuruc
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Radu Stefania

Radu Stefania
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Rozalia Maria Lerantne Kovacs

Rozalia Maria Lerantne Kovacs
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mădălina Neagoe

Mădălina Neagoe
Azuga, Romania
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Daniela Mihai

Daniela Mihai
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Emi Stoica

Emi Stoica
Sibiu, Romania
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Catalin Tudorie

Catalin Tudorie
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Izolda Fehér

Izolda Fehér
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Romania

Liliana Similea

Liliana Similea
Bucharest, Romania
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Patricia Gheorghe

Patricia Gheorghe
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Svetoslava Stacu

Svetoslava Stacu
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Madalina Andreea Straciuc

Madalina Andreea Straciuc
Iaşi, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến