Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Raluca Munteanu

Raluca Munteanu
Vaslui, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ciubotaru Victoria

Ciubotaru Victoria
Bucharest, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sarmaniuc Gheorghe

Sarmaniuc Gheorghe
Constanţa, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Aurel Cimpoeș

Aurel Cimpoeș
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Băzăvan

Andreea Băzăvan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

victoria bolganschi

victoria bolganschi
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristina Iugulescu

Cristina Iugulescu
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Maria Prichici

Maria Prichici
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Madalina Mocanu

Madalina Mocanu
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioana I

Ioana I
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ramona Ana Tataran

Ramona Ana Tataran
Tuổi: 42
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý
Tiếng Romania

Iulian Ababei

Iulian Ababei
Bucharest, Romania
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

lili bagoli

lili bagoli
Bucuresti, Romania
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Oana Cristina Hincu

Oana Cristina Hincu
Constanţa, Romania
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mihaela Plesca

Mihaela Plesca
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

LUCIA CRAITA

LUCIA CRAITA
Hull, Vương quốc Anh
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến