Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Adelina Miron

Adelina Miron
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Svetoslava Stacu

Svetoslava Stacu
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Diana Nistor

Diana Nistor
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania
Tiếng Nga

Sergiu D

Sergiu D
London Hill, Hoa Kỳ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Radu Cojocaru

Radu Cojocaru
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristi Cristian

Cristi Cristian
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sergiu Firezar

Sergiu Firezar
Oradea, Romania
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

dana dana

dana dana
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Daniela Danciu

Daniela Danciu
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Nicoleta Il

Nicoleta Il
Mannheim, Đức
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

veronica stratina

veronica stratina
Bucharest, Romania
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Claudiu Susanu

Claudiu Susanu
Iaşi, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ionela Uifelean

Ionela Uifelean
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Aurelia Burduniuc

Aurelia Burduniuc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Andre

Andreea Andre
Ploieşti, Romania
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Patricia Gheorghe

Patricia Gheorghe
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến