Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Nicoleta Manea

Nicoleta Manea
Bucharest, Romania
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Nicoleta T

Nicoleta T
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Bianca Vasilica Nita

Bianca Vasilica Nita
Moldova Nouă, Romania
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ruxandra Braica

Ruxandra Braica
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Seba Deseba

Seba Deseba
Sibiu, Romania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alina Gabriela

Alina Gabriela
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioan Litescu

Ioan Litescu
Turku, Phần Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Anamaria Ciocan

Anamaria Ciocan
Timişoara, Romania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Lau Laurent

Lau Laurent
Castelló de la Plana, Tây Ban Nha
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Lumi Stefan

Lumi Stefan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Marius Bancila

Marius Bancila
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Georgi Ana

Georgi Ana
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Violeta Simion

Violeta Simion
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sandra Guştiuc

Sandra Guştiuc
Chişinău, Moldova
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Tudor

Andreea Tudor
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cosmina Sas

Cosmina Sas
Deva, Romania
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến