Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Alexandra Aseujan

Alexandra Aseujan
Baia Mare, Romania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristina Grigore

Cristina Grigore
Ploieşti, Romania
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

razvan bjørn

razvan bjørn
Oslo, Na Uy
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Adelina Miron

Adelina Miron
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Constantin Dunca

Constantin Dunca
Iaşi, Romania
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Gabi Pop

Gabi Pop
Iaşi, Romania
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Flavius Grozavescu

Flavius Grozavescu
Timişoara, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Lorena Iftimie

Lorena Iftimie
Roman, Romania
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Robby DmT

Robby DmT
Canterbury, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

victoria bolganschi

victoria bolganschi
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Maria Bosie

Maria Bosie
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sorina Gabriela

Sorina Gabriela
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Maria Mpantsila

Maria Mpantsila
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sanduta Danny

Sanduta Danny
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Denisa Jipa

Denisa Jipa
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Petru Iftodi

Petru Iftodi
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến