Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Ana Capilnean

Ana Capilnean
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea T

Andreea T
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Irina Savache

Irina Savache
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Mena Marculescu

Mena Marculescu
Bucharest, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Catalina Vasilian

Catalina Vasilian
Chişinău, Moldova
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Izolda Fehér

Izolda Fehér
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Romania

Iulian Voicu

Iulian Voicu
Bucharest, Romania
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Vadim Bivol

Vadim Bivol
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioana Trif

Ioana Trif
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Carmen-mihaela Verzescu

Carmen-mihaela Verzescu
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alex Grideanu

Alex Grideanu
Braşov, Romania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Sabina Catea

Sabina Catea
Bucuresti, Romania
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Remus David

Remus David
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Gabriela rusu

Gabriela rusu
Italiana, Ý
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Amalia Dragusin

Amalia Dragusin
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandru oKOS

Alexandru oKOS
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến