Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Malina Ioana

Malina Ioana
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alina Chilari

Alina Chilari
Moldoveni, Romania
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Lucian Muresan

Lucian Muresan
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andrea Andree

Andrea Andree
Passau, Đức
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Predosanu

Andreea Predosanu
Bucharest, Romania
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Madalina Andreea

Madalina Andreea
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristina Condurachi

Cristina Condurachi
Bucharest, Romania
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

stefania- fanuta ciortan

stefania- fanuta ciortan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Anca Teodorescu

Anca Teodorescu
Cluj-Napoca, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andrada Matei

Andrada Matei
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Bogdan Prohozescu

Bogdan Prohozescu
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Georgiana Bulhac

Georgiana Bulhac
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alexandru Mihai

Alexandru Mihai
Slatina, Romania
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Dima Ramona

Dima Ramona
Bucharest, Romania
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Roxana Paun

Roxana Paun
Italiana, Ý
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ioana Pop

Ioana Pop
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến