Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Romania

Victor Mendon

Victor Mendon
Moldova Nouă, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ionel Constantin

Ionel Constantin
Bucharest, Romania
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Vio Jipa

Vio Jipa
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Daniel Ghe

Daniel Ghe
Exeter, Vương quốc Anh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Alex Gafita

Alex Gafita
Hounslow, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Ana Ilco

Ana Ilco
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Antonio Casariu

Antonio Casariu
Roma, Ý
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Romania

Mitul Meu

Mitul Meu
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Emanuel Banu

Emanuel Banu
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Camelia Crihana

Camelia Crihana
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Andreea Cringasu

Andreea Cringasu
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Cristian Plesca

Cristian Plesca
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

LIVIU BARDAN

LIVIU BARDAN
Bucharest, Romania
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Rami Mihai Qaisi

Rami Mihai Qaisi
Stuttgart, Đức
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Jordan)
Tiếng Romania

Edoard Ichim

Edoard Ichim
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Georgiana Elena Bulgareanu

Georgiana Elena Bulgareanu
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến