Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Mikko Pouta

Mikko Pouta
Uusikaupunki, Phần Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marianne Zukri El Maallam

Marianne Zukri El Maallam
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Nele Lissin

Nele Lissin
Porvoo, Phần Lan
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Ahti Kyllönen

Ahti Kyllönen
Kuhmo, Phần Lan
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jenni Ahlfors

Jenni Ahlfors
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Nga

Salla Kälkäinen

Salla Kälkäinen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
Tuổi: 70
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sami Mattila

Sami Mattila
Loimaa, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sofia Palomäki

Sofia Palomäki
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Eija Moilanen

Eija Moilanen
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Taito Mikkonen

Taito Mikkonen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Kirsti Hassinen

Kirsti Hassinen
Lieksa, Phần Lan
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jukka Sundberg

Jukka Sundberg
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Paavo Pääkkönen

Paavo Pääkkönen
Tallinn, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heidi Hukka

Heidi Hukka
Klaukkala, Phần Lan
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến