Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Pertti Lehikoinen

Pertti Lehikoinen
Tuổi: 65
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Juha Mehtonen

Juha Mehtonen
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tanja Kannisto

Tanja Kannisto
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heidi Pylvänäinen

Heidi Pylvänäinen
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jonna Kähkönen

Jonna Kähkönen
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tapio Hämäläinen

Tapio Hämäläinen
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Janne Lehto

Janne Lehto
Mariehamn, Quần đảo Aland
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Raine Rossi

Raine Rossi
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mari Holopainen

Mari Holopainen
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Sami Mattila

Sami Mattila
Loimaa, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ari Ikkala

Ari Ikkala
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Vili Siponmaa

Vili Siponmaa
Oulu, Phần Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Timo Naukkarinen

Timo Naukkarinen
Varkaus, Phần Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Paavo Pääkkönen

Paavo Pääkkönen
Tallinn, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Iisa Naskali

Iisa Naskali
Ruovesi, Phần Lan
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ryan Josh Lindley

Ryan Josh Lindley
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến