Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Janne Kinnunen

Janne Kinnunen
Imatrankoski, Phần Lan
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sinttu Carstens

Sinttu Carstens
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Iisa Naskali

Iisa Naskali
Ruovesi, Phần Lan
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Maija Mietala

Maija Mietala
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jenna Ylikotila

Jenna Ylikotila
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Elina Saikko

Elina Saikko
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ville Rautio

Ville Rautio
Espoo, Phần Lan
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Teemu Vatanen

Teemu Vatanen
Joensuu, Phần Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, Phần Lan
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Henry Laaksonen

Henry Laaksonen
Aura, Phần Lan
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Minna Lehtinen

Minna Lehtinen
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mari Holopainen

Mari Holopainen
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Sofia Tolonen

Sofia Tolonen
Iisalmi, Phần Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heikki Heiskanen

Heikki Heiskanen
Orivesi, Phần Lan
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Pihla Heinonen

Pihla Heinonen
Ähtäri, Phần Lan
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Sami Mattila

Sami Mattila
Loimaa, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến