Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Jonna Kähkönen

Jonna Kähkönen
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tero Turpeinen

Tero Turpeinen
Jyväskylä, Phần Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Veera Honkanen

Veera Honkanen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Samuli Raettoe

Samuli Raettoe
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, Phần Lan
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Croatia

Janina Valonen

Janina Valonen
Naantali, Phần Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tiia Tiihonen

Tiia Tiihonen
Kouvola, Phần Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tiina Afaneh

Tiina Afaneh
Pori, Phần Lan
Tuổi: 63
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Phần Lan

Yen Nhi Nguyen

Yen Nhi Nguyen
Tornio, Phần Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heidi Hukka

Heidi Hukka
Klaukkala, Phần Lan
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Nea Sirkka

Nea Sirkka
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Miljaana Vuorisalo

Miljaana Vuorisalo
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ahti Kyllönen

Ahti Kyllönen
Kuhmo, Phần Lan
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Pertti Lehikoinen

Pertti Lehikoinen
Tuổi: 65
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tapio Hämäläinen

Tapio Hämäläinen
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Arja Elina

Arja Elina
Oulu, Phần Lan
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến