Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Minttu Myllymäki
Tuổi: 17

Sakke Häyrinen
Tuổi: 58

Anna Soini
Tuổi: 29

Mikko Somiska
Tuổi: 46

Henna Ekdahl
Tuổi: 31

Anne Tuomi
Tuổi: 42

Maiju Westergård
Tuổi: 26

Rojin Birzoi
Tuổi: 24

Iiris Säkkilä
Tuổi: 15

tomi mäki
Tuổi: 47

Tatiana Ahonen
Tuổi: 55

Milla Koskela
Tuổi: 19

Aino Pylkkänen
Tuổi: 29

Janika Pällijeff
Tuổi: 29

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến