Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Meri Pulkkinen

Meri Pulkkinen
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Joni Ahonen

Joni Ahonen
Rantasalmi, Phần Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tanja Kannisto

Tanja Kannisto
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mikael mettala

Mikael mettala
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Abdirashid Isman

Abdirashid Isman
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Roosa Kalliovalkama

Roosa Kalliovalkama
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jani Lehikoinen

Jani Lehikoinen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Joni Lindberg

Joni Lindberg
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Samuli Raettoe

Samuli Raettoe
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
Tuổi: 70
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Miika Lintunen

Miika Lintunen
Pori, Phần Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

susanna katariina

susanna katariina
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Seera Pöllänen

Seera Pöllänen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Heikki Keski-Vinkka

Heikki Keski-Vinkka
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tiia Tiihonen

Tiia Tiihonen
Kouvola, Phần Lan
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Paavo Piiroinen

Paavo Piiroinen
Espoo, Phần Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến