Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Kirsti Hassinen

Kirsti Hassinen
Lieksa, Phần Lan
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tapio Hämäläinen

Tapio Hämäläinen
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Kirsi Maria Hostikka

Kirsi Maria Hostikka
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mea Anderson

Mea Anderson
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tiina Afaneh

Tiina Afaneh
Pori, Phần Lan
Tuổi: 64
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Phần Lan

Sarianna Kallinen

Sarianna Kallinen
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
Tuổi: 71
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Elisa Niemi

Elisa Niemi
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Nea Heiskanen

Nea Heiskanen
Hämeenlinna, Phần Lan
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tiina Lanas

Tiina Lanas
Oulu, Phần Lan
Tuổi: 63
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Phần Lan

Iida Pirnes

Iida Pirnes
Kouvola, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Antti Muurinen

Antti Muurinen
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Anne Kekki-Heleoja

Anne Kekki-Heleoja
Espoo, Phần Lan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mikael Cammell

Mikael Cammell
Hamina, Phần Lan
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Phần Lan

Maria Kalliomäki

Maria Kalliomäki
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ria Palomäki

Ria Palomäki
Karjalohja, Phần Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến