Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Iisa Naskali

Iisa Naskali
Ruovesi, Phần Lan
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Iida Pirnes

Iida Pirnes
Kouvola, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Siiri Piirainen

Siiri Piirainen
Tampere, Phần Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ryan Josh Lindley

Ryan Josh Lindley
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Phần Lan

Veera Honkanen

Veera Honkanen
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Veera Marjatta

Veera Marjatta
Porvoo, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marina Laineste

Marina Laineste
Tuổi: 57
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Joonas Rantanen

Joonas Rantanen
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Topi Aaltonen

Topi Aaltonen
Pälkäne, Phần Lan
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Eija Moilanen

Eija Moilanen
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Marjut Elina Mäki

Marjut Elina Mäki
Tallinn, Estonia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mari Valkonen

Mari Valkonen
Jyväskylä, Phần Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jenna Ylikotila

Jenna Ylikotila
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Matti Jantunen

Matti Jantunen
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Katariina Piironen

Katariina Piironen
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Miljaana Vuorisalo

Miljaana Vuorisalo
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến