Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Phần Lan

Sofia Tolonen

Sofia Tolonen
Iisalmi, Phần Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Emmi Nulpponen

Emmi Nulpponen
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

isabella vesterinen

isabella vesterinen
Sweden, Hoa Kỳ
Tuổi: 14
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Seppo Tarvainen

Seppo Tarvainen
Tuổi: 71
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Aria Lintonen

Aria Lintonen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Mira Pesonen

Mira Pesonen
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Vilma Laaksonen

Vilma Laaksonen
Rauma, Phần Lan
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ville Rautio

Ville Rautio
Espoo, Phần Lan
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Isabella Kumpula

Isabella Kumpula
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Virpi Korhonen

Virpi Korhonen
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Elina Nokelainen

Elina Nokelainen
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Henry Laaksonen

Henry Laaksonen
Aura, Phần Lan
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Jutta Viitala

Jutta Viitala
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Ilona Mattila

Ilona Mattila
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Minna Lehtinen

Minna Lehtinen
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Aleksi Lohisto

Aleksi Lohisto
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến