Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

angelique denamur

angelique denamur
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Marine Rousseau

Marine Rousseau
Lyon, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Juliette Alex

Juliette Alex
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

frédéric loustalot

frédéric loustalot
Bordeaux, Pháp
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Edwin Miguel

Edwin Miguel
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Sam Pat

Sam Pat
Paris, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Marine Zn

Marine Zn
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Kilian Fatras

Kilian Fatras
Brest, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Ghislaine Hernandez

Ghislaine Hernandez
Versailles, Pháp
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Jean-Frédéric Hénault-Rondeau

Jean-Frédéric Hénault-Rondeau
Montréal, Canada
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Clément Pan

Clément Pan
Paris, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Sylvie Tran

Sylvie Tran
Toulouse, Pháp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Gaetano Vitillo

Gaetano Vitillo
Lausanne, Thụy Sĩ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)
Tiếng Ý (Thụy Sĩ)

kouadio benjamin sanou

kouadio benjamin sanou
Abidjan, Bờ biển Ngà
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Oumar Amara

Oumar Amara
Abidjan, Bờ biển Ngà
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

tahar ayadi

tahar ayadi
Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Tunisia)
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến