Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Sarah Guessan

Sarah Guessan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Mohamed kermed

Mohamed kermed
Paris, Pháp
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Pháp (Pháp)

Elby dorismond

Elby dorismond
Canada Creek Ranch, Hoa Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Guillaume Faure

Guillaume Faure
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Nabil Belhoucine

Nabil Belhoucine
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Jean-Michel BLAIS

Jean-Michel BLAIS
Francescas, Pháp
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Marine Rousseau

Marine Rousseau
Lyon, Pháp
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Keven Martin

Keven Martin
Thành phố Québec, Canada
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Manon Lefort

Manon Lefort
Pont-Audemer, Pháp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Jean-Frédéric Hénault-Rondeau

Jean-Frédéric Hénault-Rondeau
Montréal, Canada
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Houssam Art

Houssam Art
Casablanca, Morocco
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

kemal Dz

kemal Dz
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Okba Boulebier

Okba Boulebier
Constantine, Algeria
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Marc Metral

Marc Metral
Le Cannet, Pháp
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

KHALIL SAADAOUI

KHALIL SAADAOUI
Casablanca, Morocco
Tuổi: 45
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Smets Anthony

Smets Anthony
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến