Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Stéphane Rood VIGUE

Stéphane Rood VIGUE
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Haiti

Joyce Back

Joyce Back
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Jean Duchamps

Jean Duchamps
Lyons-la-Forêt, Pháp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Esteria Elyne

Esteria Elyne
Rennes, Pháp
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Steeve Huet

Steeve Huet
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Arnaud Gdt

Arnaud Gdt
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Walter Arnese

Walter Arnese
Florence, Ý
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp
Tiếng Ý (Ý)

kemal Dz

kemal Dz
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Sidney Cédric Ouedraogo

Sidney Cédric Ouedraogo
Ouagadougou, Burkina Faso
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Ami Keita

Ami Keita
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

IBRA Fred

IBRA Fred
Marseille 06, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Nicolas Allen

Nicolas Allen
Nancy, Pháp
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Marina Kambou

Marina Kambou
Ouagadougou, Burkina Faso
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Abderrahim Bellet

Abderrahim Bellet
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Pháp

Nassir Hali

Nassir Hali
M’Sila, Algeria
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Émilie Cost

Émilie Cost
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến