Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Emma Tendem

Emma Tendem
Imola, Ý
Tuổi: 15
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp
Tiếng Ý

Emilie Havelcroft

Emilie Havelcroft
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Ophélia Rou

Ophélia Rou
Nouvelle Découverte, Mauritius
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Mohamed kermed

Mohamed kermed
Paris, Pháp
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Pháp (Pháp)

calogero puma

calogero puma
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Bỉ)
Tiếng Ý (Ý)

Sofiane Verrati

Sofiane Verrati
Frances, Hoa Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Isabelle Lacroix

Isabelle Lacroix
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Özlem CAN

Özlem CAN
Joigny, Pháp
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Yvon Yagbazia

Yvon Yagbazia
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Efflam Falquerho

Efflam Falquerho
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Brice FIQUEMO

Brice FIQUEMO
Roanne, Pháp
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Chloé Tittellion

Chloé Tittellion
Lille, Pháp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Vanessa Frêche

Vanessa Frêche
Menton, Pháp
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Sephora Valberg

Sephora Valberg
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Matthieu TEXIER

Matthieu TEXIER
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Eric Rivoire

Eric Rivoire
Montbrison, Pháp
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến