Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Martin Baer

Martin Baer
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Fred JEAN

Fred JEAN
Neuilly-sur-Marne, Pháp
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Kevin Le Goff

Kevin Le Goff
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Myriam Baty Mateos

Myriam Baty Mateos
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
Tiếng Pháp (Pháp)

Noure Assoul

Noure Assoul
Casablanca, Morocco
Tuổi: 39
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Yemen)
Tiếng Pháp (Pháp)

Cyril Romon

Cyril Romon
Lille, Pháp
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

julien-Pierre Lafrance

julien-Pierre Lafrance
Montréal, Canada
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Charles Portalier

Charles Portalier
Paris, Pháp
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Stephane Nieger

Stephane Nieger
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

AEK Djud

AEK Djud
Politistikó Emporikó Kéntro, Hy Lạp
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Pháp

Solène Minnaert

Solène Minnaert
Saint-Étienne, Pháp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Marine Zn

Marine Zn
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Nassir Hali

Nassir Hali
M’Sila, Algeria
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

thomas Anguelov

thomas Anguelov
Paris, Pháp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Nabil Jmaiel

Nabil Jmaiel
Paris, Pháp
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Sebastien P

Sebastien P
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến