Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Guillaume Chaumette

Guillaume Chaumette
Metz, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Charles Jum

Charles Jum
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Haiti

Laurent L

Laurent L
Chevry-Cossigny, Pháp
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Stephane Nieger

Stephane Nieger
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Romane Deyrat

Romane Deyrat
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Clément Pan

Clément Pan
Paris, Pháp
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tamara Cambeiro Catucci

Tamara Cambeiro Catucci
Las Palmas de Gran Canaria, Tây Ban Nha
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Pháp (Pháp)

Quentin Thullier

Quentin Thullier
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

magou marc

magou marc
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Andre Orencast

Andre Orencast
Tuổi: 70
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

i'm a Quuen br

i'm a Quuen br
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Pháp

Tiphaine Gaigeard

Tiphaine Gaigeard
Paris, Pháp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Kervens Beaugé

Kervens Beaugé
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Canada)

Veronique Scibona

Veronique Scibona
Marignane, Pháp
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Moh Kennou

Moh Kennou
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Pháp (Pháp)

Arnaud Gdt

Arnaud Gdt
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến