Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Pháp

Gaetano Vitillo

Gaetano Vitillo
Lausanne, Thụy Sĩ
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Thụy Sĩ)
Tiếng Ý (Thụy Sĩ)

Sylodie Kokolo

Sylodie Kokolo
Mons, Bỉ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Manon Decorte

Manon Decorte
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Brahim Amekraz

Brahim Amekraz
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Pháp (Pháp)

Tayeb Boubekeur

Tayeb Boubekeur
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Armel Djedji

Armel Djedji
Abidjan, Bờ biển Ngà
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

kemal Dz

kemal Dz
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Algeria)
Tiếng Pháp (Pháp)

Ibrahim Djighaly

Ibrahim Djighaly
Dakar, Senegal
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

Yoann Gendreau

Yoann Gendreau
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

tahar ayadi

tahar ayadi
Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Tunisia)
Tiếng Pháp (Pháp)

Greg Bucher

Greg Bucher
Portobello, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

jan roubal

jan roubal
Olomouc, Cộng hòa Séc
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Séc
Tiếng Pháp (Pháp)
Tiếng Slovakia

Claudine Touchèque

Claudine Touchèque
Rixensart, Bỉ
Tuổi: 79
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Bỉ)

Ami Keita

Ami Keita
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Sébastien Marlier

Sébastien Marlier
Cannes, Pháp
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp (Pháp)

kouadio benjamin sanou

kouadio benjamin sanou
Abidjan, Bờ biển Ngà
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Pháp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến