Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Chikara Otsuki

Chikara Otsuki
Okinawa, Nhật Bản
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

大地 紺野

大地 紺野
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Eriko Shimodate

Eriko Shimodate
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mikiya Ishizako

Mikiya Ishizako
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masami Kokubu

Masami Kokubu
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Hiromuuu HHHH

Hiromuuu HHHH
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ayako O

Ayako O
Kanagawa, Nhật Bản
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shota Atago

Shota Atago
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yumiko Saito

Yumiko Saito
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mayuko Saito

Mayuko Saito
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nobuko Okumura

Nobuko Okumura
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Hisako Inoue

Hisako Inoue
Riga, Latvia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Akimitsu Baba

Akimitsu Baba
Kagoshima-shi, Nhật Bản
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến