Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Hiromuuu HHHH

Hiromuuu HHHH
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

小林 義武

小林 義武
Himeji, Nhật Bản
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shota Takeuchi

Shota Takeuchi
Melbourne, Úc
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

marie murakami

marie murakami
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tetta Fujiwara

Tetta Fujiwara
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Anna Ika

Anna Ika
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masahiko Sakamoto

Masahiko Sakamoto
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Nishiwaki

Yuki Nishiwaki
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

まさみ 西山

まさみ 西山
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuriko Sakashita

Yuriko Sakashita
Nagoya, Nhật Bản
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nobumi Maeda

Nobumi Maeda
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kensaku Toyonaga

Kensaku Toyonaga
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kazuko Sato

Kazuko Sato
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến