Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Chiharu Fukuya

Chiharu Fukuya
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yusei Ishimatsu

Yusei Ishimatsu
Fukuoka, Nhật Bản
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Ono

Yuki Ono
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Hisako Inoue

Hisako Inoue
Riga, Latvia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

大地 紺野

大地 紺野
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Emi Matsui

Emi Matsui
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masahiko Sakamoto

Masahiko Sakamoto
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shukou Minami

Shukou Minami
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Takako Sakamoto

Takako Sakamoto
Japan, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mariko Ogo

Mariko Ogo
Los Angeles, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Miyanaga

Yuki Miyanaga
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Aki Miya

Aki Miya
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Makoto Ohashi

Makoto Ohashi
Maibara, Nhật Bản
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

tomohiko nakayama

tomohiko nakayama
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Taka Haruta

Taka Haruta
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shun 竹内駿

Shun 竹内駿
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến