Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Satoshi Yamauchi

Satoshi Yamauchi
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Manabu Nakaigawa

Manabu Nakaigawa
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shiori Nakano

Shiori Nakano
Berlin Schöneberg, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

友輔 山崎

友輔 山崎
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tatsumi Oikawa

Tatsumi Oikawa
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Akimitsu Baba

Akimitsu Baba
Kagoshima-shi, Nhật Bản
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mariko Ogo

Mariko Ogo
Los Angeles, Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shuya Nagata

Shuya Nagata
Lyon, Pháp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Takuma Miyamoto

Takuma Miyamoto
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mikiya Ishizako

Mikiya Ishizako
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tetta Fujiwara

Tetta Fujiwara
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Sugihara

Yuki Sugihara
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yurie Nitao

Yurie Nitao
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ryutaro Kawamoto

Ryutaro Kawamoto
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Miyanaga

Yuki Miyanaga
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

豊田 正行

豊田 正行
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến