Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

NAE NAE

NAE NAE
Kyōto, Nhật Bản
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Izar Dantalian

Izar Dantalian
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kazuko Sato

Kazuko Sato
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mariko Ogo

Mariko Ogo
Los Angeles, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yumiko Saito

Yumiko Saito
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Akiko sh

Akiko sh
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Noriko Karp

Noriko Karp
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Chiaki Kudo

Chiaki Kudo
Sapporo, Nhật Bản
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tocico H

Tocico H
Osaka, Nhật Bản
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Maxas Daishi

Maxas Daishi
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shukou Minami

Shukou Minami
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

晃平 万代

晃平 万代
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Anna Ika

Anna Ika
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

由枝 石川

由枝 石川
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tatsumi Oikawa

Tatsumi Oikawa
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shinon Takada

Shinon Takada
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến