Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

小林 義武

小林 義武
Himeji, Nhật Bản
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

NAE NAE

NAE NAE
Kyōto, Nhật Bản
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shinobu Seiki

Shinobu Seiki
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoko Satoh

Yoko Satoh
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shinon Takada

Shinon Takada
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ayako O

Ayako O
Kanagawa, Nhật Bản
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

SAYURI FUJIWARA

SAYURI FUJIWARA
Rio de Janeiro, Brazil
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mayuko Maki

Mayuko Maki
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shiori Sugawara

Shiori Sugawara
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

yui ookusa

yui ookusa
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shota Sugawara

Shota Sugawara
San Francisco, Hoa Kỳ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

友輔 山崎

友輔 山崎
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yukiyasu Ito

Yukiyasu Ito
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shiori Nakano

Shiori Nakano
Berlin Schöneberg, Đức
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yu K

Yu K
Fukuoka, Nhật Bản
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến