Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Hiromuuu HHHH

Hiromuuu HHHH
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Chiaki Kudo

Chiaki Kudo
Sapporo, Nhật Bản
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Manabu Nakaigawa

Manabu Nakaigawa
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nanako Shibaike

Nanako Shibaike
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Ono

Yuki Ono
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

minami minami

minami minami
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Chikara Otsuki

Chikara Otsuki
Okinawa, Nhật Bản
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoko Satoh

Yoko Satoh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mayuko Osanaga

Mayuko Osanaga
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Nishiwaki

Yuki Nishiwaki
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

NAE NAE

NAE NAE
Kyōto, Nhật Bản
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Noriko Karp

Noriko Karp
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shinobu Seiki

Shinobu Seiki
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shota Sugawara

Shota Sugawara
San Francisco, Hoa Kỳ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Maxas Daishi

Maxas Daishi
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ryutaro Tsukata

Ryutaro Tsukata
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến