Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Kazuko Sato

Kazuko Sato
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ryutaro Kawamoto

Ryutaro Kawamoto
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tatsumi Oikawa

Tatsumi Oikawa
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

YASU NAK

YASU NAK
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

めぐみ 服部

めぐみ 服部
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

大地 紺野

大地 紺野
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nana Igarashi

Nana Igarashi
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Izar Dantalian

Izar Dantalian
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nguyenhuy Hoang

Nguyenhuy Hoang
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shiori Nakano

Shiori Nakano
Berlin Schöneberg, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoko Satoh

Yoko Satoh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

marie murakami

marie murakami
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kubo Kazuya Kubo

Kubo Kazuya Kubo
Asahikawa, Nhật Bản
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tomo Sato

Tomo Sato
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến