Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Maria Romanova

Maria Romanova
Kursk, Nga
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Александр Алышкин

Александр Алышкин
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Dana Kozhakanova

Dana Kozhakanova
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kazakh
Tiếng Nga

Anastasia Zhbir

Anastasia Zhbir
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Андрей Северин

Андрей Северин
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Andrey Titchenko

Andrey Titchenko
Kiev, Ukraine
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ilona Windsor

Ilona Windsor
Milano, Ý
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Romania
Tiếng Nga

Ангелина Редозубова

Ангелина Редозубова
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Наталья Банзаракцаева

Наталья Банзаракцаева
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Ден Шихов

Ден Шихов
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Julia Makar

Julia Makar
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Марина Иващенко

Марина Иващенко
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Лариса Нестерова

Лариса Нестерова
Krasnoyarsk, Nga
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Мария Рыбчинская

Мария Рыбчинская
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Людмила Кулакевич

Людмила Кулакевич
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tatiana Laptieva

Tatiana Laptieva
Leverkusen, Đức
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến