Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Nikolay Kalashnikov

Nikolay Kalashnikov
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Киера Таккер

Киера Таккер
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Alexander Osmanov

Alexander Osmanov
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Natalia Karaseva

Natalia Karaseva
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Liubov Kriakina

Liubov Kriakina
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Любовь Семенченко

Любовь Семенченко
Nizhniy Tagil, Nga
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Борисюк Юлия

Борисюк Юлия
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Ali Gabidulin

Ali Gabidulin
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tatsiana Minchenia

Tatsiana Minchenia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Елизавета Пожидаева

Елизавета Пожидаева
Moskovskiy, Nga
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Валерия Котюшко

Валерия Котюшко
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Olga Kovalenko

Olga Kovalenko
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Denis Ivanov

Denis Ivanov
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Diana Rimmer

Diana Rimmer
Rossiya, Nga
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tatiana Villiers

Tatiana Villiers
Zeitz, Đức
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Sonya Mazina

Sonya Mazina
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến