Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Osipova Julia

Osipova Julia
Sankt-Peterburg, Nga
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Valeryia Haiduk

Valeryia Haiduk
Atlanta, Hoa Kỳ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Анастасия Юрьева

Анастасия Юрьева
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Belarus
Tiếng Nga

Alina Malina

Alina Malina
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Volodymyr Maslov

Volodymyr Maslov
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Nosacheva Svetlana

Nosacheva Svetlana
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Mariya Ablaieva

Mariya Ablaieva
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Christina Batova

Christina Batova
Kharkiv, Ukraine
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ekaterina Yasko

Ekaterina Yasko
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Владимир Глебов

Владимир Глебов
Astrakhan’, Nga
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Dmitry Taran

Dmitry Taran
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Dmitrii Dubrovin

Dmitrii Dubrovin
Staryy Oskol, Nga
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Andrey Andoskin

Andrey Andoskin
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Мурад Давудов

Мурад Давудов
Khabarovsk, Nga
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Nga
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Оксана Кравець

Оксана Кравець
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Наталья Гутовская

Наталья Гутовская
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến