Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Ievgen Mashtaler

Ievgen Mashtaler
Tiraspolul, Moldova
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Ксения Третьякова

Ксения Третьякова
Kursk, Nga
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Сергей Шкиперов

Сергей Шкиперов
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Марина Веренич

Марина Веренич
Moskva, Nga
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Polina Polina

Polina Polina
Ukrainka, Ukraine
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Виктория Косачёва

Виктория Косачёва
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Лера Белолипцева

Лера Белолипцева
Kazakhstan, Kazakhstan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Nikolay Kalashnikov

Nikolay Kalashnikov
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Сергей Мороховский

Сергей Мороховский
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Artur Butaev

Artur Butaev
Kazan, Nga
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Владимир Чулин

Владимир Чулин
Rossiya, Nga
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Anastasia Rai

Anastasia Rai
Odessa, Ukraine
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Дмитрий Василевский

Дмитрий Василевский
Minsk, Belarus
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Irina Linnikova

Irina Linnikova
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Андрей Шпаков

Андрей Шпаков
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Алексей Баринов

Алексей Баринов
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến