Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Tetiana Solodovnyk

Tetiana Solodovnyk
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Вадим Проскуряков

Вадим Проскуряков
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Алиса Москаленко

Алиса Москаленко
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Diana Gravere

Diana Gravere
Riga, Latvia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Гульнур Насырова

Гульнур Насырова
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Elnur Goldberg

Elnur Goldberg
Baku, Azerbaijan
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Nga

Ekaterina Kalyuzhnaya

Ekaterina Kalyuzhnaya
Sankt-Peterburg, Nga
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Таня Трухина

Таня Трухина
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Kate Kamikadze

Kate Kamikadze
Polatsk, Belarus
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Belarus
Tiếng Nga

Юлия Фомичева

Юлия Фомичева
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Данияр Ислямов

Данияр Ислямов
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kazakh
Tiếng Nga

Виктория Пономаренко

Виктория Пономаренко
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Антон Караваев

Антон Караваев
Russkiy, Nga
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Anna Stefan

Anna Stefan
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Romania
Tiếng Nga

Марина Чубарева

Марина Чубарева
Omsk, Nga
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Ангелина Редозубова

Ангелина Редозубова
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến