Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Diana Alieva

Diana Alieva
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Regina Kuchinskaja

Regina Kuchinskaja
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Vitalijs Vasilevskis

Vitalijs Vasilevskis
Latviya, Nga
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Людмила надумович

Людмила надумович
Belarus’, Belarus
Tuổi: 42
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Belarus
Tiếng Nga

Dima Sholgin

Dima Sholgin
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Zalina Ipirova

Zalina Ipirova
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Илья Ситников

Илья Ситников
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Milena Abramova

Milena Abramova
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Mikhail Mazikhin

Mikhail Mazikhin
Megion, Nga
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Olha Me

Olha Me
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Artur Butaev

Artur Butaev
Kazan, Nga
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Павло Мінецький

Павло Мінецький
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Kristine Rancane

Kristine Rancane
Riga, Latvia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Anna Butuzova

Anna Butuzova
Rome, Hoa Kỳ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Елизавета Пожидаева

Елизавета Пожидаева
Moskovskiy, Nga
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Julia Vilkova

Julia Vilkova
Moskva, Nga
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến