Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Marina Savchits

Marina Savchits
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Игорь Зайцев

Игорь Зайцев
Belarus’, Belarus
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Olha Me

Olha Me
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Nina Neporozhnyaya

Nina Neporozhnyaya
Ukraina, Ukraine
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Lilia Kalinina

Lilia Kalinina
Sankt-Peterburg, Nga
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Adelīn Pavlova

Adelīn Pavlova
Riga, Latvia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Татьяна Кретова

Татьяна Кретова
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Mila Yegorova

Mila Yegorova
Rutland, Hoa Kỳ
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Бактыгуль Буржуева

Бактыгуль Буржуева
Tuổi: 51
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Kyrgyzstan
Tiếng Nga

Владимир Иващенко

Владимир Иващенко
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Наталья Богатырева

Наталья Богатырева
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Valentina Bichan

Valentina Bichan
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Samir Lezgino

Samir Lezgino
Riga, Latvia
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Nga

Mika H

Mika H
Dresden, Đức
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Anna-Liana Marksoo

Anna-Liana Marksoo
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Lena Sophina

Lena Sophina
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến