Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nga

Oleksandr Abramov

Oleksandr Abramov
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Elena Chernyadeva

Elena Chernyadeva
Sankt-Peterburg, Nga
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Надежда Шишко

Надежда Шишко
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Nicholaos Bourla

Nicholaos Bourla
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Valentina Jarmola

Valentina Jarmola
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Nga

Natalya Chemerenko

Natalya Chemerenko
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Milla Belaja

Milla Belaja
San Francisco, Hoa Kỳ
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Анастасия Юрьева

Анастасия Юрьева
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Belarus
Tiếng Nga

Ali Gabidulin

Ali Gabidulin
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Ірина Maja

Ірина Maja
Sumy, Ukraine
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Mariya Ablaieva

Mariya Ablaieva
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

SVETLANA NIKONOVA

SVETLANA NIKONOVA
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Татьяна Филимонова

Татьяна Филимонова
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Sergey Lychkin

Sergey Lychkin
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga

Надежда Яцкевич

Надежда Яцкевич
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Оксана Мадея

Оксана Мадея
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nga
Tiếng Ukraine

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến