Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Rita Lyngseth

Rita Lyngseth
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Kari Nedberg

Kari Nedberg
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anna K

Anna K
Tuổi: 14
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Solveig Marit Bugtene

Solveig Marit Bugtene
Langesund, Na Uy
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, Na Uy
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, Na Uy
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, Na Uy
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Synne Sjaastad

Synne Sjaastad
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Karin Huseby

Anne Karin Huseby
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, Na Uy
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến