Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Hans-Olav Torgersen

Hans-Olav Torgersen
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Eva Kristin Lian

Eva Kristin Lian
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, Na Uy
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Astrid Soglo

Astrid Soglo
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Rita Lyngseth

Rita Lyngseth
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Brit Helen Finstad

Brit Helen Finstad
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Christian Moen

Christian Moen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Andrine Nilsen

Andrine Nilsen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, Na Uy
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến