Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, Na Uy
Tuổi: 48
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Stig Bromark

Stig Bromark
Oslo, Na Uy
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ola Tidemandsen

Ola Tidemandsen
Trondheim, Na Uy
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, Ukraine
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Erlend Tobias Eikanger

Erlend Tobias Eikanger
Bergen, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, Na Uy
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Cronje Martti Strøm

Cronje Martti Strøm
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Nicolai Skogheim

Nicolai Skogheim
Oslo, Na Uy
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Tina Birkholm

Tina Birkholm
London, Canada
Tuổi: 72
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marthe Grøndahl

Marthe Grøndahl
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, Na Uy
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Christina Monet

Christina Monet
Oslo, Na Uy
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Karin Huseby

Anne Karin Huseby
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến