Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Rita Therese Brynjulfsen

Rita Therese Brynjulfsen
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

jeanette gillies

jeanette gillies
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Nils A B Nakkerud

Nils A B Nakkerud
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Frode Brenden

Frode Brenden
Oslo, Na Uy
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Linde Nathalie Bjørkås

Linde Nathalie Bjørkås
Namsos, Na Uy
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Sofie Lindblom

Sofie Lindblom
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

lene skomsvold

lene skomsvold
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Marianne Arvesen

Marianne Arvesen
Årnes, Na Uy
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 68
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Arild Tjelle

Arild Tjelle
Donetsk, Ukraine
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, Na Uy
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Thomas Mythe

Thomas Mythe
Oslo, Na Uy
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anna K

Anna K
Tuổi: 15
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến