Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Kristian Jarnung

Kristian Jarnung
Bergen, Na Uy
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Carima Heinesen

Carima Heinesen
Oslo, Na Uy
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Per Kristian Skoglund

Per Kristian Skoglund
Arendal, Na Uy
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Torvald Johansen

Torvald Johansen
Tromsø, Na Uy
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Ellinor Elden

Ellinor Elden
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Solfrid Nordmark

Solfrid Nordmark
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Vigdis Stokland

Vigdis Stokland
Porsgrunn, Na Uy
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, Na Uy
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Victoria Langøy

Victoria Langøy
Stavanger, Na Uy
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Kari Nedberg

Kari Nedberg
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Carina Holen

Carina Holen
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Nynorsk)

Cassandra C

Cassandra C
Fredrikstad, Na Uy
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy

Hannah Olsen Bredenbekk

Hannah Olsen Bredenbekk
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Norullah Sultani

Norullah Sultani
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Stig Bromark

Stig Bromark
Oslo, Na Uy
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Anne Karin Huseby

Anne Karin Huseby
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến