Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Uzair Jasmin

Uzair Jasmin
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

alia lia

alia lia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, Malaysia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Noor Azizi Hussin

Noor Azizi Hussin
Pulau Pinang, Malaysia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Ummi Mariam Mat Noh

Ummi Mariam Mat Noh
Sungai Besar, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

jamal ludin

jamal ludin
Ipoh, Malaysia
Tuổi: 116
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

NURUL ZURAIN KAMARUDDIN

NURUL ZURAIN KAMARUDDIN
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor
Dungun, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

harianna ibrahim

harianna ibrahim
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Riz Rio

Riz Rio
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd shahrom Bin Zakaria

Mohd shahrom Bin Zakaria
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Amy Deen

Amy Deen
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến