Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Nor Albaniah

Nor Albaniah
Kulai I, Lithuania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

khai arie zon

khai arie zon
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Azmira Amran

Azmira Amran
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Fadli Salleh

Fadli Salleh
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

alia lia

alia lia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Wan Wan Nur Azim

Wan Wan Nur Azim
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Nor Zamillia Bte Zainal

Nor Zamillia Bte Zainal
Shah Alam, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Jay James

Jay James
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Atus Omar

Atus Omar
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Uzair Jasmin

Uzair Jasmin
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Suhaimi Samad

Suhaimi Samad
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Prakash Supramaniam

Prakash Supramaniam
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)
Tiếng Tamil

Danial Imran

Danial Imran
Sabah, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến