Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Noor Azizi Hussin

Noor Azizi Hussin
Pulau Pinang, Malaysia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Romlah Damae

Romlah Damae
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia
Tiếng Thái

Zay Abdul

Zay Abdul
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

shamsul kamal yang

shamsul kamal yang
Ipoh, Malaysia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Shafran Omar Baki

Shafran Omar Baki
Kota Kinabalu, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NOR SHIMA SHAMSUDDIN

NOR SHIMA SHAMSUDDIN
Kuching, Malaysia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Fareez

Mohd Fareez
Selany, Slovakia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Jailani mohammad

Jailani mohammad
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Hamiz Ibrahim

Hamiz Ibrahim
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Brunei)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Hannah Lee

Hannah Lee
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Malaysia

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến