Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Mohd Faisal Ishak

Mohd Faisal Ishak
Kuala Pilah, Malaysia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Halimatul Saedon

Halimatul Saedon
Kota Tinggi, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Pait Hassan

Pait Hassan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

SAB'AH ASAID

SAB'AH ASAID
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Romlah Damae

Romlah Damae
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia
Tiếng Thái

khai arie zon

khai arie zon
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Zay Abdul

Zay Abdul
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Faiz Iskandar

Faiz Iskandar
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Na Dhira

Na Dhira
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Azmira Amran

Azmira Amran
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

harianna ibrahim

harianna ibrahim
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Irsan Sani

Irsan Sani
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Marimar Lee

Marimar Lee
Seremban, Malaysia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Fadli Salleh

Fadli Salleh
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến