Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Malaysia

Lillian Mh

Lillian Mh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Romlah Damae

Romlah Damae
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia
Tiếng Thái

Hannah Lee

Hannah Lee
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Malaysia

harianna ibrahim

harianna ibrahim
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Fadli Salleh

Fadli Salleh
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Nor Albaniah

Nor Albaniah
Kulai I, Lithuania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NURUL ZURAIN KAMARUDDIN

NURUL ZURAIN KAMARUDDIN
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Myra Sahaja

Myra Sahaja
Johor Bahru, Malaysia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Prakash Supramaniam

Prakash Supramaniam
Johor Bahru, Malaysia
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)
Tiếng Tamil

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Yam Ismail

Yam Ismail
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

zara zaza

zara zaza
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Zahira Anwar

Zahira Anwar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Enal Amer

Enal Amer
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia (Malaysia)

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Nurul Afiqah Abdul Rahman

Nurul Afiqah Abdul Rahman
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Malaysia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến