Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Aura Storpirstiene

Aura Storpirstiene
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Enrika Medvedeviene

Enrika Medvedeviene
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Aurelija Zavadskienė

Aurelija Zavadskienė
Klaipėda, Lithuania
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Simona B

Simona B
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Arnoldas Liudžius

Arnoldas Liudžius
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ieva Skaisgiryte

Ieva Skaisgiryte
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Sandra Povilaitytė

Sandra Povilaitytė
Wisbech, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Giedrė Milašiūtė

Giedrė Milašiūtė
Nottingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Sigita Ry

Sigita Ry
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Jovita Stravinskaite

Jovita Stravinskaite
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gabytė Simona

Gabytė Simona
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Regina Kalvaityte

Regina Kalvaityte
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Donatas Baltrusaitis

Donatas Baltrusaitis
Kaunas, Lithuania
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Gabija Bieliauskaitė

Gabija Bieliauskaitė
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Kristina Kandrotaitė

Kristina Kandrotaitė
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Egle Kacinskaite

Egle Kacinskaite
Zürich, Thụy Sĩ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến