Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Lithuania

Akvilė Šneideraitytė

Akvilė Šneideraitytė
Taurage, Lithuania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Irmantas Stasila

Irmantas Stasila
Alytus, Lithuania
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Diana Blazyte

Diana Blazyte
Ipswich, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Brigita Masinauskiene

Brigita Masinauskiene
Skjern, Đan Mạch
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Raimonda Valaitiene

Raimonda Valaitiene
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Renata Baltakytė

Renata Baltakytė
Vilnius, Lithuania
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Asta Raisiene

Asta Raisiene
Northampton, Vương quốc Anh
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edita Reta

Edita Reta
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ona Po

Ona Po
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Renata Stakonaite

Renata Stakonaite
Coatbridge, Vương quốc Anh
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

oksana sokolova

oksana sokolova
Mát-xcơ-va, Nga
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

sigita vainorait

sigita vainorait
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Ema Starsinaite

Ema Starsinaite
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Edvinas Volkovas

Edvinas Volkovas
Glasgow, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Nga

Dina Katk

Dina Katk
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

ala pukaciauskiene

ala pukaciauskiene
Peterhead, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến