Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Daiga V

Daiga V
Riga, Latvia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inese Dimitrijeva

Inese Dimitrijeva
Mansfield, Vương quốc Anh
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Ungure

Ieva Ungure
Goole, Vương quốc Anh
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inese Z

Inese Z
Riga, Latvia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Andra Haselbauma

Andra Haselbauma
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Viktorija Adijāne

Viktorija Adijāne
Rēzekne, Latvia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Edgars Indars

Edgars Indars
Riga, Latvia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ivars Gross

Ivars Gross
Thetford, Vương quốc Anh
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Daina Komarovska

Daina Komarovska
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Linda Čornaja

Linda Čornaja
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aiga Gulbe

Aiga Gulbe
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anete Vadapale

Anete Vadapale
Torsby, Thụy Điển
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

anita agafonova

anita agafonova
Manchester, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elīna Biļķina

Elīna Biļķina
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Trauberga

Sigita Trauberga
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elīna Vēze

Elīna Vēze
Ventspils, Latvia
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến