Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Inna Kungurova

Inna Kungurova
Hinckley, Vương quốc Anh
Tuổi: 50
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Andris Grubis

Andris Grubis
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inese Svagere

Inese Svagere
Watton, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sanita Ķūķe

Sanita Ķūķe
Aizkraukle, Latvia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Liene Vidnere

Liene Vidnere
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vitolds Gailums

Vitolds Gailums
Lincoln, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Kaspars Samats

Kaspars Samats
Liepāja, Latvia
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Rebeka Markevica

Rebeka Markevica
Riga, Latvia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gundega Pētersone

Gundega Pētersone
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Dita Miklaševiča

Dita Miklaševiča
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sigita Trauberga

Sigita Trauberga
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Erlens Miklavs

Erlens Miklavs
Bridgwater, Vương quốc Anh
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Līga Dambe

Līga Dambe
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Viesturs Klaips

Viesturs Klaips
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Santa Beitane

Santa Beitane
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Mariss Kozlowski

Mariss Kozlowski
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến