Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Artis Kilēvics

Artis Kilēvics
Stockholm, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aiga Gulbe

Aiga Gulbe
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Dace F

Dace F
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anda Daniniece

Anda Daniniece
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Inna Kungurova

Inna Kungurova
Hinckley, Vương quốc Anh
Tuổi: 50
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Linda Pruse

Linda Pruse
Talsi, Latvia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aigars Višņevskis

Aigars Višņevskis
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

skaidrite uzula

skaidrite uzula
Aberdeen, Vương quốc Anh
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Roščenkova

Ieva Roščenkova
Coventry, Vương quốc Anh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Agrita Liepiņa

Agrita Liepiņa
Sigulda, Latvia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vadims Andrejevs

Vadims Andrejevs
Hvide Sande, Đan Mạch
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

patrīcija degle

patrīcija degle
Olaine, Latvia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Santa Zausa

Santa Zausa
Craigavon, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Marija Bodža

Marija Bodža
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Andris Mateuss

Andris Mateuss
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jānis Burmass

Jānis Burmass
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến