Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Andris Veliks

Andris Veliks
Ķekava, Latvia
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elīna Biļķina

Elīna Biļķina
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Evita Buile

Evita Buile
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Laima Krumina

Laima Krumina
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Skaidrīte Freimane

Skaidrīte Freimane
Riga, Latvia
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Vitalijs Vasilevskis

Vitalijs Vasilevskis
Latviya, Nga
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Zinta Bruniniece

Zinta Bruniniece
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Dace Maņuka

Dace Maņuka
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Juris Dešins

Juris Dešins
Preston, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jolanta Smotrova

Jolanta Smotrova
England, Hoa Kỳ
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Lauris Peips

Lauris Peips
Wrexham, Vương quốc Anh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Gunars Leja

Gunars Leja
Tuổi: 60
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Aleksis Zalitis

Aleksis Zalitis
Riga, Latvia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ritvars Kuzmans

Ritvars Kuzmans
Exeter, Vương quốc Anh
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Līga Dambe

Līga Dambe
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ieva Grīsle

Ieva Grīsle
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến