Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Megija Vilcane

Megija Vilcane
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Ilze Kartunoviča

Ilze Kartunoviča
Dobele, Latvia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Janis Orbidans

Janis Orbidans
Riga, Latvia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Laura Jurevica

Laura Jurevica
Latviešu Stiglava, Latvia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Raimonds Kivitis

Raimonds Kivitis
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Valdis Ž

Valdis Ž
Riga, Latvia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Marija Kristiņa

Marija Kristiņa
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Aivis Potapovs

Aivis Potapovs
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Leonija Vāgnere

Leonija Vāgnere
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Sanita Ķūķe

Sanita Ķūķe
Aizkraukle, Latvia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Matīss Jansons

Matīss Jansons
Riga, Latvia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Laura Pinke

Laura Pinke
Scotland Neck, Hoa Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Gunta Brante

Gunta Brante
Riga, Latvia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Lana Denisova

Lana Denisova
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Lolita Palaima

Lolita Palaima
Riga, Latvia
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Edvins Kokins

Edvins Kokins
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến