Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Latvia

Edijs Zigners

Edijs Zigners
Burton upon Trent, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Juris Veismanis

Juris Veismanis
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jānis Burmass

Jānis Burmass
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Oksana Lukaševiča

Oksana Lukaševiča
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aigars Upitis

Aigars Upitis
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

aigars stepans

aigars stepans
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jolanta Bogdanova

Jolanta Bogdanova
Latviešu Stiglava, Latvia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anete Vadapale

Anete Vadapale
Torsby, Thụy Điển
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aleksis Zalitis

Aleksis Zalitis
Riga, Latvia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Armands Zdanovskis

Armands Zdanovskis
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Elīna Vēze

Elīna Vēze
Ventspils, Latvia
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia
Tiếng Nga

Aigars Grube

Aigars Grube
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Martins urbans

Martins urbans
Bradford, Vương quốc Anh
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Anastasija Minakova

Anastasija Minakova
Riga, Latvia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Aiva Straume

Aiva Straume
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Jānis Valdis Šakiels

Jānis Valdis Šakiels
Madona, Latvia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Latvia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến