Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Steff Angga

Steff Angga
Solok, Indonesia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Awkward Boy

Awkward Boy
Medan, Indonesia
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

agung ari purwanto

agung ari purwanto
Makassar, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Mong Sihombing

Mong Sihombing
Serang, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ruzika Habib

Ruzika Habib
Semarang, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rangga Fauzi

Rangga Fauzi
Tasikmalaya, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Jasmine Omar Sayyedi

Jasmine Omar Sayyedi
Cilacap, Indonesia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Yulius Bimbin

Yulius Bimbin
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Annisa Safira

Annisa Safira
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Bayu Manglayang

Bayu Manglayang
Bandung, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Teddy Nee

Teddy Nee
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Indra Pradja

Indra Pradja
Banda Acheh, Indonesia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Agung Rajagukguk

Agung Rajagukguk
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Marshella Voerman

Marshella Voerman
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

yuniar vintari

yuniar vintari
Bandung, Indonesia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Azalia Putri

Azalia Putri
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến