Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

ike dewi prasetyanti

ike dewi prasetyanti
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Farhan Abdullah

Farhan Abdullah
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Nofal WongTebeng

Nofal WongTebeng
Bengkulu, Indonesia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Muhammad Sofyan Faiz

Muhammad Sofyan Faiz
Karawang, Indonesia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Arkhan Dinata

Arkhan Dinata
Surabaya, Indonesia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Awkward Boy

Awkward Boy
Medan, Indonesia
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

Anita Sumanto

Anita Sumanto
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Java

Oza Fadiyah

Oza Fadiyah
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

marfuah masrani

marfuah masrani
Palangkaraya, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Widi Astuti

Widi Astuti
Cikarang, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

rina siahaan

rina siahaan
Pekanbaru, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Henny Barutu

Henny Barutu
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dian Ratna Sari

Dian Ratna Sari
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Josie Rose

Josie Rose
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Ajay Farinzi

Ajay Farinzi
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dessy Dessy

Dessy Dessy
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến