Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Indonesia

Piti Biti

Piti Biti
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dilah Ardilah Listianingsih

Dilah Ardilah Listianingsih
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Dian Ratna Sari

Dian Ratna Sari
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Daisy Widya

Daisy Widya
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Gilang Zulfikar Abdi

Gilang Zulfikar Abdi
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

fahri Andhika

fahri Andhika
Medan, Indonesia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Linda Dahlan

Linda Dahlan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rizki Rizki Maulana

Rizki Rizki Maulana
Bandung Barat, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Medinna Saleem Batheff

Medinna Saleem Batheff
Tangerang, Indonesia
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)
Tiếng Indonesia

Zay Abdul

Zay Abdul
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia
Tiếng Malaysia (Malaysia)

komang bowo

komang bowo
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Rahmah Hayati

Rahmah Hayati
Yogyakarta, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Yofa Sikumbang

Yofa Sikumbang
Padang, Indonesia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Yaumalika Arta

Yaumalika Arta
Banda Acheh, Indonesia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

fadhil ahmad

fadhil ahmad
Kebumen, Indonesia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Indonesia

Kevin Mulia

Kevin Mulia
Jakarta, Indonesia
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Indonesia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến