Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

xristos kalogirou

xristos kalogirou
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Vasileios Paliakis

Vasileios Paliakis
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantinos Pagiavlis

Konstantinos Pagiavlis
Kastoria, Hy Lạp
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Narine Petrosian

Narine Petrosian
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Panagiotis Kontogiannis

Panagiotis Kontogiannis
Varna, Bulgaria
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Hy Lạp

kwstis rousis

kwstis rousis
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Albania

alexandra brigita

alexandra brigita
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Θεοδωρος Παπαδοπουλος

Θεοδωρος Παπαδοπουλος
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Νεφέλη Γεμιστού

Νεφέλη Γεμιστού
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Stavros Andreas

Stavros Andreas
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Dimitris Katsikas

Dimitris Katsikas
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

CHRYSOS KAPONAS

CHRYSOS KAPONAS
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Vasiliki Emmanouil

Vasiliki Emmanouil
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Isidoros Kon

Isidoros Kon
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Αχιλλεασ Σκορδασ

Αχιλλεασ Σκορδασ
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Αφροδίτη Κουντούρη

Αφροδίτη Κουντούρη
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến