Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Rea Ntomprou

Rea Ntomprou
Nuneaton, Vương quốc Anh
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Olympia Kakouri

Olympia Kakouri
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Thalia Suarez

Thalia Suarez
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Eftychia Soulioti

Eftychia Soulioti
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Michael Kalafatas

Michael Kalafatas
Tuổi: 66
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Philip Gogolos

Philip Gogolos
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Pavlos Papadopoulos

Pavlos Papadopoulos
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Andreas Gousios

Andreas Gousios
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Stella S

Stella S
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Georgia Vikon

Georgia Vikon
Melbourne, Úc
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Maria Zogka

Maria Zogka
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

SOFIA ELEFTHERIADOU

SOFIA ELEFTHERIADOU
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Alexander Vrakatselis

Alexander Vrakatselis
Stratford-upon-Avon, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Αλεξης Πανιτσ

Αλεξης Πανιτσ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Γιώργος Ροδοσθένους

Γιώργος Ροδοσθένους
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Síp)

Κουτσογιαννη Τζινα

Κουτσογιαννη Τζινα
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến