Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Pavlos Papadopoulos

Pavlos Papadopoulos
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Stavros Karachalios

Stavros Karachalios
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Panagiotis Kontogiannis

Panagiotis Kontogiannis
Varna, Bulgaria
Tuổi: 46
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Hy Lạp

manos dadilas

manos dadilas
Kavála, Hy Lạp
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Olga Santorinaiou

Olga Santorinaiou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Αλεξης Πανιτσ

Αλεξης Πανιτσ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Maria Chatzigrigoraki

Maria Chatzigrigoraki
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Nikos Ioannoy

Nikos Ioannoy
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Panos Zotos

Panos Zotos
Ellinikó, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Eva Charalampaki

Eva Charalampaki
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Xenia Simeonidi

Xenia Simeonidi
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Elpi Pana

Elpi Pana
Saarbrücken, Đức
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Edward Epure

Edward Epure
Chaniá, Hy Lạp
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Romania

sofia konti

sofia konti
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Nicke Dragomanide

Nicke Dragomanide
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

NIKOLITSA ANGELOPOULOU

NIKOLITSA ANGELOPOULOU
Pátra, Hy Lạp
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến