Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Στελιοσ Τσιλικησ

Στελιοσ Τσιλικησ
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Lena Konstantinidou

Lena Konstantinidou
Frans, Pháp
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Maria Kasapi

Maria Kasapi
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Síp)

Alexandra Me

Alexandra Me
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Albania

Stela Malandri

Stela Malandri
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος

Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Manolis Kon

Manolis Kon
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Βιργινια Καυκουλα

Βιργινια Καυκουλα
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Dimitra Al

Dimitra Al
Greece, Hoa Kỳ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Θοδωρης Μπελεγρατης

Θοδωρης Μπελεγρατης
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Μαρια Π

Μαρια Π
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantinos Katsos

Konstantinos Katsos
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Kristin Axiopoulou

Kristin Axiopoulou
Portsmouth, Vương quốc Anh
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Armenia
Tiếng Nga

Μαρια Τσιπούρα

Μαρια Τσιπούρα
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Areti Iliou

Areti Iliou
Andernach, Đức
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Βάγια Σακαλή

Βάγια Σακαλή
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến