Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Spiros Marios Kranis

Spiros Marios Kranis
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

George Kapiotis

George Kapiotis
Doha, Qatar
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Olga Santorinaiou

Olga Santorinaiou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantinos Velissarios

Konstantinos Velissarios
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Vikentios Vidalis

Vikentios Vidalis
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Eva Sallapi

Eva Sallapi
Athens, Hy Lạp
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Albania

Elli Four

Elli Four
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Vicky Ly

Vicky Ly
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

GIANNIS NINIOS

GIANNIS NINIOS
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Περικλησ Λοησ

Περικλησ Λοησ
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Olympia Kakouri

Olympia Kakouri
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantina Antoniou

Konstantina Antoniou
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Aimilia Philippopoulou

Aimilia Philippopoulou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ολγα Υψηλαντη

Ολγα Υψηλαντη
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Stella Mitr

Stella Mitr
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến