Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

ion ioannou

ion ioannou
Wuppertal, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Χριστινα Σπυρετου

Χριστινα Σπυρετου
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Natalia Tzenou

Natalia Tzenou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Phiphi Zacharia

Phiphi Zacharia
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Dimitra Lainou

Dimitra Lainou
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Παναγής Τσιγγούνης

Παναγής Τσιγγούνης
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Andreas Mixailidis

Andreas Mixailidis
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Elena Prentza

Elena Prentza
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

despoina pet

despoina pet
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ελευθερία Κατσαφάρου

Ελευθερία Κατσαφάρου
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Emiliano Taci

Emiliano Taci
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Vasileios Kandyliotis

Vasileios Kandyliotis
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Γιωργοσ Παλαι

Γιωργοσ Παλαι
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Dimitris Mavromatidis

Dimitris Mavromatidis
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Mary Galeraki

Mary Galeraki
Heraklion Airport Terminal, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến