Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

George Ioa

George Ioa
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Παναγιώτης Σιάκκας

Παναγιώτης Σιάκκας
Berlin, Đức
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Aimilia Philippopoulou

Aimilia Philippopoulou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

evgenia ev

evgenia ev
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Helen Gkintsoudi

Helen Gkintsoudi
Greece City, Hoa Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος

Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Διονύσης Τσιγγούνης

Διονύσης Τσιγγούνης
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

alexandra brigita

alexandra brigita
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

michail bourgazas

michail bourgazas
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Katherine Var

Katherine Var
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Konstantinos Lykiardopoulos

Konstantinos Lykiardopoulos
Praha, Cộng hòa Séc
Tuổi: 40
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Γιαννης Μπαμπανικος

Γιαννης Μπαμπανικος
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Sefi K

Sefi K
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ευαγγελία Βουντουράκη

Ευαγγελία Βουντουράκη
Chaniá, Hy Lạp
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Athina Theodosiou

Athina Theodosiou
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến