Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Julia Lito

Julia Lito
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Albania

Λαμπροσ Τσουμποσ

Λαμπροσ Τσουμποσ
Ioánnina, Hy Lạp
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

LYTRA APHRODITE

LYTRA APHRODITE
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Sofia Balatsinou

Sofia Balatsinou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Helen Kontonatsi

Helen Kontonatsi
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Εφη Γιαλλελη

Εφη Γιαλλελη
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Eugenia Georgantoni

Eugenia Georgantoni
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Panagiota Char

Panagiota Char
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Κωνσταντινα Κουτσουρη

Κωνσταντινα Κουτσουρη
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Δημήτριος Εαρινός

Δημήτριος Εαρινός
Pátra, Hy Lạp
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Eva Charalampaki

Eva Charalampaki
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Vasia Koutsikou

Vasia Koutsikou
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

giorgos skourtis

giorgos skourtis
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Στυλιανός Παπαδάκης

Στυλιανός Παπαδάκης
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Giorgos Nikolaidis

Giorgos Nikolaidis
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Rafael T

Rafael T
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến