Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Dimitris Mavromatidis

Dimitris Mavromatidis
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Αθανάσιος Τσέλλος

Αθανάσιος Τσέλλος
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Makis Dimakis

Makis Dimakis
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Lefteris Reizopoulos

Lefteris Reizopoulos
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantinos Pantelakis

Konstantinos Pantelakis
Oslo, Na Uy
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

John Kalos

John Kalos
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

petros prasakis

petros prasakis
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

george Ntrou

george Ntrou
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

elenh kiassou

elenh kiassou
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΑΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΑΟΣ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Iliana Deli

Iliana Deli
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Konstantinos Katsos

Konstantinos Katsos
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Panos Zotos

Panos Zotos
Ellinikó, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Στελιοσ Τσιλικησ

Στελιοσ Τσιλικησ
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Georgia Vikon

Georgia Vikon
Melbourne, Úc
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Σάκης Γκερσάνης

Σάκης Γκερσάνης
Amýntaio, Hy Lạp
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến