Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Kleanthi Bloom

Kleanthi Bloom
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Βασια Κ

Βασια Κ
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Zissis Archontis

Zissis Archontis
Kos, Hy Lạp
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΟΡΑΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΟΡΑΝ
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Κώστας Πολυζώης

Κώστας Πολυζώης
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Giorgos Nikolaidis

Giorgos Nikolaidis
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ιωάννης Ζαμπουλάκης

Ιωάννης Ζαμπουλάκης
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ivelina Ivanova

Ivelina Ivanova
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Athina Theodosiou

Athina Theodosiou
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Παναγής Τσιγγούνης

Παναγής Τσιγγούνης
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Vasia Stamatopoulou

Vasia Stamatopoulou
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Maria Kritikou

Maria Kritikou
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Διονύσης Τσιγγούνης

Διονύσης Τσιγγούνης
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Makis Dimakis

Makis Dimakis
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Ioannis Chrysakis

Ioannis Chrysakis
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Dimitrios Aspridis

Dimitrios Aspridis
Pátra, Hy Lạp
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến