Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hy Lạp

Eleftheria Ntinopoulou

Eleftheria Ntinopoulou
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Χριστίνα Γιαννέκου

Χριστίνα Γιαννέκου
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

xristos kalogirou

xristos kalogirou
Thessaloníki, Hy Lạp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

vasilis Nikoloylis

vasilis Nikoloylis
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

philippos stamelos

philippos stamelos
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

pantelis pappas

pantelis pappas
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Antonis Nikolaou

Antonis Nikolaou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Olga Santorinaiou

Olga Santorinaiou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Anna Dionysatou

Anna Dionysatou
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Xara Papa

Xara Papa
Ellinikó, Hy Lạp
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Eraldo Osoja

Eraldo Osoja
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Albania

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp

Gerasimos Lyberton

Gerasimos Lyberton
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

Stella Kyriakopoulou

Stella Kyriakopoulou
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)

George Vryoni

George Vryoni
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Síp)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến