Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Ágnes Rékasi

Ágnes Rékasi
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tanászi János

Tanászi János
Szeged, Hungary
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Judit Domján

Judit Domján
Miskolc, Hungary
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erika Kiss

Erika Kiss
Tiszaföldvár, Hungary
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Attila Kordás

Attila Kordás
Füzesabony, Hungary
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Csilla Hozo

Csilla Hozo
Târgu-Mureş, Romania
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Ádám Bősze

Ádám Bősze
Keszthely, Hungary
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Anita Burai

Anita Burai
Budapest, Hungary
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Joli Klemm

Joli Klemm
Morecambe, Vương quốc Anh
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Dorina Dékány

Dorina Dékány
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Szilárd Hegyi

Szilárd Hegyi
Budapest, Hungary
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Hungary

Gabriel Takács

Gabriel Takács
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Slovakia

Bori Racz

Bori Racz
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kata Saáry

Kata Saáry
Ráckeve, Hungary
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Attila Gyorfi

Attila Gyorfi
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hungary

Anett Tamás

Anett Tamás
Budapest, Hungary
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến