Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Vivien Nagy

Vivien Nagy
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Ildyko Szasz

Ildyko Szasz
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Miklós Marianna

Miklós Marianna
Budapest XIII. kerület, Hungary
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gusztáv Kálna

Gusztáv Kálna
Miskolc, Hungary
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kovács Andor

Kovács Andor
Vienna, Áo
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tibor Boros

Tibor Boros
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztián Schneider

Krisztián Schneider
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

István György

István György
Nagykanizsa, Hungary
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

szabó julianna

szabó julianna
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Dalma Zámbori

Dalma Zámbori
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Szabina Mátyás

Szabina Mátyás
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztina Juhász

Krisztina Juhász
Subotica, Serbia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

László Szentpéteri

László Szentpéteri
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erika Molnar

Erika Molnar
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Adrienn Torda

Adrienn Torda
Baja, Hungary
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tündi Lajkó

Tündi Lajkó
Budapest, Hungary
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến