Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Niki Somogyi

Niki Somogyi
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Bori Racz

Bori Racz
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kristof Vajda

Kristof Vajda
Budapest, Hungary
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tamás Hevesi

Tamás Hevesi
Budapest, Hungary
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gabriella Horváth

Gabriella Horváth
Peterborough, Vương quốc Anh
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Beatrice H

Beatrice H
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gábor Juhász

Gábor Juhász
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Mátyás Udvardi

Mátyás Udvardi
Százhalombatta, Hungary
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Rob Kosztyu

Rob Kosztyu
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Melinda Purczlné Sisa

Melinda Purczlné Sisa
Budapest XIV. kerület, Hungary
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Hunor Kun

Hunor Kun
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Judit Terék

Judit Terék
Cegléd, Hungary
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Monika Erika Rozsa

Monika Erika Rozsa
Győr, Hungary
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Rebeka Sari

Rebeka Sari
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztian Tothpal

Krisztian Tothpal
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kata Saáry

Kata Saáry
Ráckeve, Hungary
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến