Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Virag Csere

Virag Csere
Northampton, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Katalin Kutas

Katalin Kutas
Budapest, Hungary
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Berki Tamás

Berki Tamás
Ózd, Hungary
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Csilla E Nagy

Csilla E Nagy
Câmpia Turzii, Romania
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Fanni Sára Csatári

Fanni Sára Csatári
Budapest, Hungary
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Martin Czene

Martin Czene
Szeged, Hungary
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Aranka Bőjte

Aranka Bőjte
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Szilvia Sinka

Szilvia Sinka
Abasár, Hungary
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Szabolcs Pintér

Szabolcs Pintér
Chichester, Vương quốc Anh
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Brigitta Rea

Brigitta Rea
Gyömrő, Hungary
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Zsolt Szegvari

Zsolt Szegvari
Budapest, Hungary
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Hunor Kun

Hunor Kun
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Margaréta Szava

Margaréta Szava
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Jázmin Xu

Jázmin Xu
Tuổi: 15
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Trung (Trung Hoa)

Anita Pedersen

Anita Pedersen
Århus, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Natália Kiss

Natália Kiss
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến