Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Ibolya Bogati

Ibolya Bogati
Budapest, Hungary
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Monika Gabnai

Monika Gabnai
Neunkirch, Thụy Sĩ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Norbert Berta

Norbert Berta
Budapest, Hungary
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Évi Delényi

Évi Delényi
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Márta Gellén

Márta Gellén
Budapest III. kerület, Hungary
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztián Schneider

Krisztián Schneider
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Zoltán Fehér

Zoltán Fehér
Makó, Hungary
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Gabriella Domonkos

Gabriella Domonkos
Montréal, Canada
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Achilles Alex Sebok

Achilles Alex Sebok
Hungary, Hoa Kỳ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erika Fazekas

Erika Fazekas
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tamás Boer

Tamás Boer
Szeged, Hungary
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Eszti Novák

Eszti Novák
Székesfehérvár, Hungary
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Hunor Kun

Hunor Kun
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Réka Szabó

Réka Szabó
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Imre Gaspar

Imre Gaspar
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Ádám Sárközi

Ádám Sárközi
Budapest, Hungary
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến