Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Anikó Rácz

Anikó Rácz
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Anett Teremi

Anett Teremi
Brno, Cộng hòa Séc
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Miklós Kazár

Miklós Kazár
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Attila Kotlár

Attila Kotlár
Budapest XVI. kerület, Hungary
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kinga Gácsi-Varga

Kinga Gácsi-Varga
Budapest, Hungary
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Erzsébet Vajdics

Erzsébet Vajdics
Budapest XIII. kerület, Hungary
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztian Tothpal

Krisztian Tothpal
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Katalin Garcia Disotuar

Katalin Garcia Disotuar
Szeged, Hungary
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tamas Szilagyi

Tamas Szilagyi
Debrecen, Hungary
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Farkas Cintia

Farkas Cintia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Sándor Orosz

Sándor Orosz
Erdőkertes, Hungary
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Csaba Drabb

Csaba Drabb
Budapest III. kerület, Hungary
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Csilla Martinkovics

Csilla Martinkovics
Budapest, Hungary
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Kamilla Kis

Kamilla Kis
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Petra Hovancsik

Petra Hovancsik
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Robert Kiraly

Robert Kiraly
Budapest, Hungary
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến