Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

Renáta Fekete

Renáta Fekete
Budapest, Hungary
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Edit Kontra

Edit Kontra
Budapest, Hungary
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Monika Plachy

Monika Plachy
Halstead, Vương quốc Anh
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Nikoletta Katona

Nikoletta Katona
Debrecen, Hungary
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Janos Viski

Janos Viski
Hannover, Đức
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Julcsi Mészáros

Julcsi Mészáros
Magya, Myanmar
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Szandra Auguszt

Szandra Auguszt
Budapest, Hungary
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Timea Bartis

Timea Bartis
Roman, Romania
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Martin Papp

Martin Papp
Baja, Hungary
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Katalin Holovacsko

Katalin Holovacsko
Berehove, Ukraine
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary
Tiếng Ukraine

Éva Verbászi

Éva Verbászi
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

József Szűcs

József Szűcs
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Zoltan Egyud

Zoltan Egyud
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Fanni Dallos

Fanni Dallos
Budapest, Hungary
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Anett Vedres

Anett Vedres
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Luca Tóth

Luca Tóth
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến