Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hungary

István Tóth

István Tóth
Bélapátfalva, Hungary
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Ádám Lovas

Ádám Lovas
Budapest, Hungary
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tunde Miskolci Palosfalvine

Tunde Miskolci Palosfalvine
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Vivien Kovács

Vivien Kovács
Algyő, Hungary
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Fodor Anett

Fodor Anett
Fót, Hungary
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Rick Smith

Rick Smith
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Alexandra Csiffary

Alexandra Csiffary
Hungary, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Richárd Varga

Richárd Varga
Tatabánya, Hungary
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Adrienn Hidegkuti

Adrienn Hidegkuti
Budapest XIV. kerület, Hungary
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Fajcsák Henrietta

Fajcsák Henrietta
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hungary

Szabó Attila

Szabó Attila
Budapest XVIII. kerület, Hungary
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Csilla Varga

Csilla Varga
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Krisztina Táskai

Krisztina Táskai
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Zsófia Forró

Zsófia Forró
Budapest, Hungary
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Luca Tóth

Luca Tóth
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Zsuzsa Bálint

Zsuzsa Bálint
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến