Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Mukul Lunia

Mukul Lunia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mithun Varma

Mithun Varma
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Manju Maharia

Manju Maharia
Gurgaon, Ấn Độ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Jayrambhai Bharwad

Jayrambhai Bharwad
Gujrāl, Ấn Độ
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Usman Zai

Usman Zai
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

JAYADEV MOHAPATRA

JAYADEV MOHAPATRA
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Oriya

Surya Chaudhary

Surya Chaudhary
Agra Tāj Colony, Pakistan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Himanshu Singh

Himanshu Singh
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Zubair Ahmad

Zubair Ahmad
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Aayush Jain

Aayush Jain
Hyderabad, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Radhe Shyam

Radhe Shyam
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sandeep Yadav

Sandeep Yadav
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)
Tiếng Hindi

Prahlladrao Kulkarni

Prahlladrao Kulkarni
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Kannada

Sabyasachi Bhattacharjee

Sabyasachi Bhattacharjee
Kolkata, Ấn Độ
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bengal (Ấn Độ)
Tiếng Anh
Tiếng Hindi

Deepika Chundwat

Deepika Chundwat
Udaipur, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Irzum Shafiq

Irzum Shafiq
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến