Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Vinay Sharma

Vinay Sharma
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Usman Zai

Usman Zai
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Aslam Ansari

Aslam Ansari
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar
Bokāro, Ấn Độ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Naveen Sharma

Naveen Sharma
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Bhavesh Khasiya

Bhavesh Khasiya
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Radhe Shyam

Radhe Shyam
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mithun Varma

Mithun Varma
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Latief Ahmad

Latief Ahmad
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Rahul Kumar

Rahul Kumar
Otrokovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Abhijeet Sawant

Abhijeet Sawant
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Mehnaz Sultana

Mehnaz Sultana
Brugge, Bỉ
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)
Tiếng Hindi

Aman Singh

Aman Singh
Derby, Vương quốc Anh
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Priya Paraswani

Priya Paraswani
Aurangabad, Ấn Độ
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Sindh

Ajit Barowat

Ajit Barowat
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến