Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Pawan Kumar Shukla

Pawan Kumar Shukla
Gurgaon, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Dharmendra Bahadur Singh

Dharmendra Bahadur Singh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

sikandar khan

sikandar khan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Prahlladrao Kulkarni

Prahlladrao Kulkarni
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Kannada

Dharm Kumar

Dharm Kumar
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Vinit Singh

Vinit Singh
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rehan Mohammad

Rehan Mohammad
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ishanu Sharma

Ishanu Sharma
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

YOGESH DAMADE

YOGESH DAMADE
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rahul Saxena

Rahul Saxena
Vellore, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ankush Kumar

Ankush Kumar
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Radhe Shyam

Radhe Shyam
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Ashish Kumar

Ashish Kumar
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rinku Sahoo

Rinku Sahoo
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Oriya

puneet gautam

puneet gautam
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến