Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Md Asim Ali Khan

Md Asim Ali Khan
Hyderabad, Ấn Độ
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Manoj Kumar

Manoj Kumar
Leeds, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, Ấn Độ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Atul Girishkumar

Atul Girishkumar
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Malayalam

Qamar Ali

Qamar Ali
Kashipur, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Himanshu Singh

Himanshu Singh
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

sameer kumar

sameer kumar
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Abhishek Jain

Abhishek Jain
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

pawan nagar

pawan nagar
Kota, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Puran Singh

Puran Singh
Roorkee, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

RAVINDER SINGH

RAVINDER SINGH
Shimla, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ishika Singh

Ishika Singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Hindi

Ankush Kumar

Ankush Kumar
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Rajpal Singh

Rajpal Singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Dharmendra Bahadur Singh

Dharmendra Bahadur Singh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Narayan Polai

Narayan Polai
Hyderabad, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến