Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Mukesh Gautam

Mukesh Gautam
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Robin Pharswan

Robin Pharswan
Dehra Dūn, Ấn Độ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ram Tandiya

Ram Tandiya
Bhopal, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rahul Kumar

Rahul Kumar
Otrokovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sandeep Joshi

Sandeep Joshi
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Margu Ahmad

Margu Ahmad
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Shivam Nagariya

Shivam Nagariya
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Krishna Prakash

Krishna Prakash
Indi, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

YOGESH DAMADE

YOGESH DAMADE
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

RAVINDER SINGH

RAVINDER SINGH
Shimla, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

DEEPAM GAUTAM

DEEPAM GAUTAM
Bhopal, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mithun Varma

Mithun Varma
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Omprakash Sikarwar

Omprakash Sikarwar
Morena, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Prahlladrao Kulkarni

Prahlladrao Kulkarni
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Kannada

Prakash Bhatiya

Prakash Bhatiya
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Satish Kumar

Satish Kumar
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến