Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Nilesh Savani

Nilesh Savani
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Haseeb M

Haseeb M
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Pakistan)
Tiếng Urdu

Shikha Sharma

Shikha Sharma
Alīgarh, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Krishna Prakash

Krishna Prakash
Indi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Jeswin Sasindran

Jeswin Sasindran
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)
Tiếng Hindi
Tiếng Malayalam

Ramesh Kumawat

Ramesh Kumawat
Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Chetan Kalirana

Chetan Kalirana
Jodhpur, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

दत्तू कुमार मेढ़ेजी

दत्तू कुमार मेढ़ेजी
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ujjwal kumar Kundan

Ujjwal kumar Kundan
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Devendra Singh

Devendra Singh
Jaipur, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rehan Mohammad

Rehan Mohammad
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

HAMDAN SID

HAMDAN SID
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Aakash Singh

Aakash Singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Abhishek sharma

Abhishek sharma
Uttarkāshi, Ấn Độ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

prashant mishra

prashant mishra
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

pawan nagar

pawan nagar
Kota, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến