Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Ashutosh chandra patel

Ashutosh chandra patel
Patna, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Prince Amar

Prince Amar
Lucknow, Ấn Độ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

suraj sutar

suraj sutar
Mumbai, Ấn Độ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sunil Tiwari

Sunil Tiwari
Bengaluru, Ấn Độ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hindi

mohammed sumair

mohammed sumair
Emirates Hill Third, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mukesh Gautam

Mukesh Gautam
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

pawan nagar

pawan nagar
Kota, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Loneafaq Hussain

Loneafaq Hussain
Srinagar, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Abhishek Jain

Abhishek Jain
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

chan's malv chanchu

chan's malv chanchu
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Vinit Singh

Vinit Singh
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

AMIT JINDAL

AMIT JINDAL
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Pawan Kumar Shukla

Pawan Kumar Shukla
Gurgaon, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Chandrakant Jadhav

Chandrakant Jadhav
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến