Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Aashish Deshwal

Aashish Deshwal
Haridwar, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ashish Sharma

Ashish Sharma
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rahul Kumar

Rahul Kumar
Otrokovice, Cộng hòa Séc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Nites Jain

Nites Jain
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

chan's malv chanchu

chan's malv chanchu
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Vinay Sharma

Vinay Sharma
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Stanley Nilugal

Stanley Nilugal
Bengaluru, Ấn Độ
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Kannada

Ashish Kumar

Ashish Kumar
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Tabish Tabish

Tabish Tabish
Indi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Aman Sandhu

Aman Sandhu
Sydney, Úc
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Akshay Kumar

Akshay Kumar
Jaipur, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Naveen Sharma

Naveen Sharma
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

jassi singh

jassi singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Shivam Nagariya

Shivam Nagariya
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ram Tandiya

Ram Tandiya
Bhopal, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ketaki Deo

Ketaki Deo
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến