Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Kumar Gaurav

Kumar Gaurav
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Husain Ashraf

Husain Ashraf
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

manoj mandal

manoj mandal
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Md Tofic Sheikh

Md Tofic Sheikh
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Danish Makrani

Danish Makrani
Udaipur, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

प्रकाश कुमार

प्रकाश कुमार
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mr Shafiq

Mr Shafiq
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

jassi singh

jassi singh
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Ashutosh chandra patel

Ashutosh chandra patel
Patna, Ấn Độ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Stanley Nilugal

Stanley Nilugal
Bengaluru, Ấn Độ
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Kannada

Rahul Pandey

Rahul Pandey
Pune, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Vinod Joshi

Vinod Joshi
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar
Bokāro, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Ankush Kumar

Ankush Kumar
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến