Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hindi

Sushilmaurya Maurya

Sushilmaurya Maurya
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mahendra Bagul

Mahendra Bagul
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Vansh Anand

Vansh Anand
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Haseeb M

Haseeb M
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Pakistan)
Tiếng Urdu

Rajat Kumar

Rajat Kumar
Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Rahul Hastiyan

Rahul Hastiyan
New Delhi, Ấn Độ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Chandrakant Jadhav

Chandrakant Jadhav
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Marath

Mehnaz Sultana

Mehnaz Sultana
Brugge, Bỉ
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)
Tiếng Hindi

prashant mishra

prashant mishra
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

pawan nagar

pawan nagar
Kota, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Manju Maharia

Manju Maharia
Gurgaon, Ấn Độ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Punjabi (Ấn Độ)

Satish Kumar

Satish Kumar
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Sabyasachi Bhattacharjee

Sabyasachi Bhattacharjee
Kolkata, Ấn Độ
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bengal (Ấn Độ)
Tiếng Anh
Tiếng Hindi

Md Kafil Hayat

Md Kafil Hayat
Bhopal, Ấn Độ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

RAVINDER SINGH

RAVINDER SINGH
Shimla, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi

Mr Shafiq

Mr Shafiq
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hindi
Tiếng Urdu

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến