Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

woojong jung
Tuổi: 30

Young Ahn
Tuổi: 26

Chloe Park
Tuổi: 26

yooni Seo
Tuổi: 25

James PARK
Tuổi: 36

suhyeon kim
Tuổi: 25

Heon Kyu Jeon
Tuổi: 35

민정 강
Tuổi: 40

Kyoung Su Park
Tuổi: 31

yeonsam jeong
Tuổi: 40

HeeKeon Ahn
Tuổi: 24

의성 황
Tuổi: 24

young ji Ji
Tuổi: 24

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến