Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

JIHO YU

JIHO YU
Nhân Xuyên, Nam Triều Tiên
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Young-Il Kim

Young-Il Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Pilun Kim

Pilun Kim
Sydney, Úc
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyunchan Shin

Hyunchan Shin
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jia Park

Jia Park
Chungnam, Nam Triều Tiên
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

미연 이

미연 이
Singapore, Singapore
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

득 이

득 이
Yongin, Nam Triều Tiên
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

어금 조

어금 조
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

MJ JEONG

MJ JEONG
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jun Su

Jun Su
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

조 유섭

조 유섭
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

진수 경

진수 경
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

sofia na

sofia na
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyeonu HAN

Hyeonu HAN
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jiwon Jung

Jiwon Jung
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến