Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

Quốc Đạt Trần

Quốc Đạt Trần
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Việt

연호 이

연호 이
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Youngjin Kim

Youngjin Kim
Busan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Youngbin Kim

Youngbin Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Mina Kang

Mina Kang
Jeju-si, Nam Triều Tiên
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

진수 경

진수 경
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

수진 박

수진 박
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JIHWAN SHIN

JIHWAN SHIN
Warrnambool, Úc
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

maro daniel

maro daniel
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Suah Kim

Suah Kim
Australind, Úc
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyangpyo Kim

Hyangpyo Kim
Daejeon, Nam Triều Tiên
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Todd Chung

Todd Chung
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

hyoje yang

hyoje yang
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Pilun Kim

Pilun Kim
Sydney, Úc
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến