Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

호영 김

호영 김
Busan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JaeHo Lee

JaeHo Lee
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Pilun Kim

Pilun Kim
Sydney, Úc
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

DongOk KIM

DongOk KIM
Đại Khâu, Nam Triều Tiên
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

승윤 성

승윤 성
Auckland, New Zealand
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

James PARK

James PARK
Daejeon, Nam Triều Tiên
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Quốc Đạt Trần

Quốc Đạt Trần
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Việt

미연 이

미연 이
Singapore, Singapore
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyoungmean Kim

Hyoungmean Kim
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

mirim hong

mirim hong
Australind, Úc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

steve yoo

steve yoo
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

주영 백

주영 백
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Suah Kim

Suah Kim
Australind, Úc
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Youngjin Kim

Youngjin Kim
Busan, Nam Triều Tiên
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

seongjin kim

seongjin kim
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Doyun Kim

Doyun Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến