Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

woojong jung
Tuổi: 31

Young Ahn
Tuổi: 27

Naghyeon Lee
Tuổi: 62

정수 박
Tuổi: 22

Chloe Park
Tuổi: 27

yooni Seo
Tuổi: 26

James PARK
Tuổi: 37

suhyeon kim
Tuổi: 26

Heon Kyu Jeon
Tuổi: 36

민정 강
Tuổi: 41

Kyoung Su Park
Tuổi: 32

yeonsam jeong
Tuổi: 41

HeeKeon Ahn
Tuổi: 25

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến