Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

woojong jung
Tuổi: 32

Young Ahn
Tuổi: 28

Naghyeon Lee
Tuổi: 63

정수 박
Tuổi: 23

Chloe Park
Tuổi: 28

yooni Seo
Tuổi: 27

James PARK
Tuổi: 38

suhyeon kim
Tuổi: 27

Heon Kyu Jeon
Tuổi: 37

민정 강
Tuổi: 42

Kyoung Su Park
Tuổi: 33

yeonsam jeong
Tuổi: 42

HeeKeon Ahn
Tuổi: 26

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến