Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

조 유섭

조 유섭
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Ryaehyoung Park

Ryaehyoung Park
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jiwon Jung

Jiwon Jung
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jimin Kim

Jimin Kim
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

steve yoo

steve yoo
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Sam Kim

Sam Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

하늘 조

하늘 조
Gyeonggi-do, Nam Triều Tiên
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JaeHo Lee

JaeHo Lee
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

우빈 김

우빈 김
Seoul, Nam Triều Tiên
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Brian 강

Brian 강
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Joo-yeon Lim

Joo-yeon Lim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Mookyung Kim

Mookyung Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jeong Park

Jeong Park
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

경호 박

경호 박
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyunchan Shin

Hyunchan Shin
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến