Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

Quốc Đạt Trần

Quốc Đạt Trần
Hà Nội, Việt Nam
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Việt

어금 조

어금 조
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

subin im

subin im
Gwangju, Nam Triều Tiên
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Mina Kang

Mina Kang
Jeju-si, Nam Triều Tiên
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

우빈 김

우빈 김
Seoul, Nam Triều Tiên
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

민석 성

민석 성
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

혜란 이

혜란 이
Toronto, Canada
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Sabin Lee

Sabin Lee
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

jay kim

jay kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Youngbin Kim

Youngbin Kim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Yuri Jeong

Yuri Jeong
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Jun Su

Jun Su
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Joo-yeon Lim

Joo-yeon Lim
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

sangmin lee

sangmin lee
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

희 강

희 강
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến