Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

Justin Na

Justin Na
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

DongOk KIM

DongOk KIM
Đại Khâu, Nam Triều Tiên
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Hyangpyo Kim

Hyangpyo Kim
Daejeon, Nam Triều Tiên
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

YUDUCK KIM

YUDUCK KIM
Đài Bắc, Đài Loan
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

연호 이

연호 이
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Suah Kim

Suah Kim
Australind, Úc
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

joshep jung

joshep jung
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Kyu Chung

Kyu Chung
La Mirada, Hoa Kỳ
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JaeHo Lee

JaeHo Lee
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Do Won Kang

Do Won Kang
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

wang dong yeo

wang dong yeo
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

e Han

e Han
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Young Chuii

Young Chuii
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, Ý
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

윤실 정

윤실 정
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hàn Quốc

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến