Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

Antonius Hendricus Marinus van Weers

Antonius Hendricus Marinus van Weers
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Bart Vancoillie

Bart Vancoillie
Gent, Bỉ
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Arjan Van Hell

Arjan Van Hell
Geldermalsen, Hà Lan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Marjanne Sanders

Marjanne Sanders
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Vince Evers

Vince Evers
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Max Bouwknegt

Max Bouwknegt
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Guven Alarslan

Guven Alarslan
Arnhem, Hà Lan
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

yassin elkoussia

yassin elkoussia
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, Bỉ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Marie van der Weegen

Marie van der Weegen
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Erik Weijers

Erik Weijers
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

amel der

amel der
Deventer, Hà Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Mariska Kruissink

Mariska Kruissink
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Kubra Erdem

Kubra Erdem
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Maryam Al-jubouri

Maryam Al-jubouri
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hà Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến