Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

Ela Yilmaz

Ela Yilmaz
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Emane Irain

Emane Irain
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Hans de Jong

Hans de Jong
Groningen, Hà Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Lore De Backer

Lore De Backer
Roosdaal, Bỉ
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Nienke Dutchy

Nienke Dutchy
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Vince Evers

Vince Evers
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

rens schayik

rens schayik
Veldhoven, Hà Lan
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Jolanda den Hoed

Jolanda den Hoed
Utrecht, Hà Lan
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Zakiyah Mangal

Zakiyah Mangal
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hà Lan (Suriname)

Max Bouwknegt

Max Bouwknegt
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Mariska Kruissink

Mariska Kruissink
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Annemarie van Gorp

Annemarie van Gorp
Hengelo, Hà Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

yassin elkoussia

yassin elkoussia
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Lieke Kluwen

Lieke Kluwen
Aerdenhout, Hà Lan
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến