Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, Bỉ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Kubra Erdem

Kubra Erdem
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Arjan Van Hell

Arjan Van Hell
Geldermalsen, Hà Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Bart Vancoillie

Bart Vancoillie
Gent, Bỉ
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, Hà Lan
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, Hà Lan
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Alex Kist

Alex Kist
Borne, Hà Lan
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Frans van de Ven

Frans van de Ven
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hannah Holstein

Hannah Holstein
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nienke Grimes

Nienke Grimes
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

David Boersma

David Boersma
Tobo, Thụy Điển
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Lotte van Voorthuizen

Lotte van Voorthuizen
Gorinchem, Hà Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Lieke Kluwen

Lieke Kluwen
Aerdenhout, Hà Lan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Sally van T

Sally van T
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến