Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

Mesut Yazar

Mesut Yazar
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Antonius Hendricus Marinus van Weers

Antonius Hendricus Marinus van Weers
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Monique Krabbenborg

Monique Krabbenborg
Lichtenvoorde, Hà Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

David Boersma

David Boersma
Tobo, Thụy Điển
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hans de Jong

Hans de Jong
Groningen, Hà Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, Bỉ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Joep Janssen

Joep Janssen
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Joni De Ryck

Joni De Ryck
Gent, Bỉ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Hélène Bonnema

Hélène Bonnema
Zaandam, Hà Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hendrik de Bondt

Hendrik de Bondt
Tallinn, Estonia
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, Bỉ
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)
Tiếng Serbia

Floris Engelmann

Floris Engelmann
Nederland, Hà Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Marie van der Weegen

Marie van der Weegen
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Maryam Al-jubouri

Maryam Al-jubouri
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hà Lan

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Lore De Backer

Lore De Backer
Roosdaal, Bỉ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến