Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

Esther Blaauwwiekel

Esther Blaauwwiekel
Groningen, Hà Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

David Boersma

David Boersma
Tobo, Thụy Điển
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hendrik de Bondt

Hendrik de Bondt
Tallinn, Estonia
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

chahid atmani

chahid atmani
Ifrane, Morocco
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Lisette van der Sanden

Lisette van der Sanden
Leeuwarden, Hà Lan
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Chiara Ijsbrandy

Chiara Ijsbrandy
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Sally van T

Sally van T
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Caroline Nout

Caroline Nout
Den Haag, Hà Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Joep Janssen

Joep Janssen
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Leroy Dörenberg

Leroy Dörenberg
Roermond, Hà Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

rens schayik

rens schayik
Veldhoven, Hà Lan
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Madeline Van Damme

Madeline Van Damme
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Tess Everaert

Tess Everaert
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Geertje Aalbers

Geertje Aalbers
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Alex Kist

Alex Kist
Borne, Hà Lan
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Antonius Hendricus Marinus van Weers

Antonius Hendricus Marinus van Weers
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến