Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

rens schayik

rens schayik
Veldhoven, Hà Lan
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Robin Altena

Robin Altena
Tallinn, Estonia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Antonius Hendricus Marinus van Weers

Antonius Hendricus Marinus van Weers
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Floris Engelmann

Floris Engelmann
Nederland, Hà Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Noureddine Schoemaker

Noureddine Schoemaker
Purmerend, Hà Lan
Tuổi: 16
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Morocco)
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Jolanda den Hoed

Jolanda den Hoed
Utrecht, Hà Lan
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, Bỉ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Jasja Kleij

Jasja Kleij
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Mohammad Suleman

Mohammad Suleman
Naaldwijk, Hà Lan
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hà Lan

Sally van T

Sally van T
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Arjan Van Hell

Arjan Van Hell
Geldermalsen, Hà Lan
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Remi Nijkamp

Remi Nijkamp
Apeldoorn, Hà Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Alex Kist

Alex Kist
Borne, Hà Lan
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hendrik de Bondt

Hendrik de Bondt
Tallinn, Estonia
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến