Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, Bỉ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Nienke Grimes

Nienke Grimes
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tess Everaert

Tess Everaert
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Britt van Dael

Britt van Dael
Almelo, Hà Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tamar van der List

Tamar van der List
Den Haag, Hà Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nienke Dutchy

Nienke Dutchy
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Annette Breevoort

Annette Breevoort
Schiedam, Hà Lan
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Stefan Zivadinovic

Stefan Zivadinovic
Vilvoorde, Bỉ
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)
Tiếng Serbia

Lieke Kluwen

Lieke Kluwen
Aerdenhout, Hà Lan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Elsa Cardol

Elsa Cardol
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Lyn Gelderman

Lyn Gelderman
Nederland, Hà Lan
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Chiara Ijsbrandy

Chiara Ijsbrandy
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hans van den Berge

Hans van den Berge
Kaatsheuvel, Hà Lan
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Sirka Bjerke

Sirka Bjerke
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

David Boersma

David Boersma
Tobo, Thụy Điển
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến