Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Hà Lan

Kubra Erdem

Kubra Erdem
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Emane Irain

Emane Irain
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Erik Weijers

Erik Weijers
Amsterdam, Hà Lan
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Zakiyah Mangal

Zakiyah Mangal
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Hà Lan (Suriname)

Saloua Bella

Saloua Bella
Den Haag, Hà Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Hans van den Berge

Hans van den Berge
Kaatsheuvel, Hà Lan
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Sirka Bjerke

Sirka Bjerke
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Arjan Van Hell

Arjan Van Hell
Geldermalsen, Hà Lan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Mariska Kruissink

Mariska Kruissink
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Annemarie van Gorp

Annemarie van Gorp
Hengelo, Hà Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

David Moerman

David Moerman
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Irma Krabbenbos

Irma Krabbenbos
Hengelo, Hà Lan
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Joni De Ryck

Joni De Ryck
Gent, Bỉ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Bỉ)

Hannah Holstein

Hannah Holstein
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến