Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Gujarat

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, Philippines
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, Ấn Độ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Kanji Pampania

Kanji Pampania
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

prem patel

prem patel
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, Ấn Độ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, Nga
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, Vương quốc Anh
Tuổi: 68
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Gujarat

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Naresh Oza

Naresh Oza
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến