Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Hiru Patel

Hiru Patel
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ANKIT PRAJAPATI

ANKIT PRAJAPATI
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

kanu parmar

kanu parmar
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

prem patel

prem patel
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, Ấn Độ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, Ấn Độ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Kanji Pampania

Kanji Pampania
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Smit Dave

Smit Dave
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, Nga
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến