Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Smit Dave

Smit Dave
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, Ấn Độ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Khasiya

Bhavesh Khasiya
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Borana poonam

Borana poonam
Indianola, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Hiru Patel

Hiru Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

prem patel

prem patel
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Kanji Pampania

Kanji Pampania
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
Vadodara, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Prakash Prajapati

Prakash Prajapati
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nikunj kantharia

Nikunj kantharia
Gujarat, Nepal
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến