Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, Ấn Độ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Marath

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, Ấn Độ
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Milan Parekh

Milan Parekh
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

pooja rank

pooja rank
Gujarat, Nepal
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, Ấn Độ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
Vadodara, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Smit Dave

Smit Dave
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến