Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, Ấn Độ
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Victor Lion

Victor Lion
Tyumen, Nga
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, Ấn Độ
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Borana poonam

Borana poonam
Indianola, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, Ấn Độ
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
Vadodara, Ấn Độ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

pooja rank

pooja rank
Gujarat, Nepal
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

fevin thumbar

fevin thumbar
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến