Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nikunj kantharia

Nikunj kantharia
Gujarat, Nepal
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, Vương quốc Anh
Tuổi: 68
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Gujarat

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, Ấn Độ
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Marath

Mangal Prajapati

Mangal Prajapati
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

fevin thumbar

fevin thumbar
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Borana poonam

Borana poonam
Indianola, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến