Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Jagdish Patel

Jagdish Patel
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Nikunj kantharia

Nikunj kantharia
Gujarat, Nepal
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Megh Patel

Megh Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, Philippines
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hiru Patel

Hiru Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, Ấn Độ
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Milan Parekh

Milan Parekh
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Borana poonam

Borana poonam
Indianola, Hoa Kỳ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

prem patel

prem patel
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến