Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Naresh Oza

Naresh Oza
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, Ấn Độ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bhavesh Khasiya

Bhavesh Khasiya
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ANKIT PRAJAPATI

ANKIT PRAJAPATI
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, Ấn Độ
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

pooja rank

pooja rank
Gujarat, Nepal
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, Pakistan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến