Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Gujarat

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, Ấn Độ
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, Ấn Độ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

kanu parmar

kanu parmar
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Hardiks Patel

Hardiks Patel
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Megh Patel

Megh Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Milan Merja

Milan Merja
Morbi, Ấn Độ
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, Ấn Độ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Sani Patel

Sani Patel
Ahmedabad, Ấn Độ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Nikunj kantharia

Nikunj kantharia
Gujarat, Nepal
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
Tuổi: 34
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Naresh Oza

Naresh Oza
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

vasudevbhai patel

vasudevbhai patel
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, Ấn Độ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Jay Mehta

Jay Mehta
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, Philippines
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Gujarat

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến