Bạn cùng học ngôn ngữ

Mirsad Tursanovic

Mirsad Tursanovic
Zenica, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, Croatia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mia Si

Mia Si
Vienna, Áo
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Croatia

toni vukušić

toni vukušić
Split, Croatia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Manuela Stričak

Manuela Stričak
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, Croatia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rade Dragic

Rade Dragic
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Martina Maric

Martina Maric
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Ivan Marić-Blekić

Ivan Marić-Blekić
Rijeka, Croatia
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Petra Črnelić

Petra Črnelić
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Marinko Barčan

Marinko Barčan
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ibro Merdan

Ibro Merdan
Närpes, Phần Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, Đức
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Samir Slivka

Samir Slivka
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 32
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Slovakia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến