Bạn cùng học ngôn ngữ

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
Zagreb, Croatia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ela Leko

Ela Leko
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Manuela Stričak

Manuela Stričak
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Palma Milicevic

Palma Milicevic
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Zsuzsanna Molnár

Zsuzsanna Molnár
Budapest, Hungary
Tuổi: 50
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Hungary

Zeljko Sijak

Zeljko Sijak
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Petra Črnelić

Petra Črnelić
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Petra Pan

Petra Pan
Split, Croatia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, Croatia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, Croatia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mikada Lincic

Mikada Lincic
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến