Bạn cùng học ngôn ngữ

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Aleksa Zlatkovic

Aleksa Zlatkovic
Niš, Serbia
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Marinko Barčan

Marinko Barčan
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Monika Simic

Monika Simic
Bijeljina, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ajla Karaman

Ajla Karaman
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Luka Fuke

Luka Fuke
Tuổi: 14
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, Serbia
Tuổi: 49
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Palma Milicevic

Palma Milicevic
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, Croatia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Čigir

Ivana Čigir
Zagreb, Croatia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Vuk Antic

Vuk Antic
Kragujevac, Serbia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ireland
Tiếng Croatia

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến