Bạn cùng học ngôn ngữ

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Helena Vekić

Helena Vekić
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 30
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Davor Curak

Davor Curak
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, Serbia
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Djuro Stankovic

Djuro Stankovic
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Ana Spaic

Ana Spaic
Zagreb, Croatia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Bruno Hranić

Bruno Hranić
Varaždin, Croatia
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ela Leko

Ela Leko
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Antonio L

Antonio L
Tuổi: 43
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Croatia

toni vukušić

toni vukušić
Split, Croatia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivan trubelja

Ivan trubelja
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
Helsingør, Đan Mạch
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, Croatia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mia Si

Mia Si
Vienna, Áo
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến