Bạn cùng học ngôn ngữ

Jurica Katalinić

Jurica Katalinić
Subotica, Serbia
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Palma Milicevic

Palma Milicevic
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
Helsingør, Đan Mạch
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Vesna Latin

Vesna Latin
München, Đức
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, Đức
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mia Si

Mia Si
Vienna, Áo
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Croatia

Ela Leko

Ela Leko
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, Croatia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Nick Stefanovic

Nick Stefanovic
Kuwait City, Kuwait
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Zsuzsanna Molnár

Zsuzsanna Molnár
Budapest, Hungary
Tuổi: 50
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Hungary

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến