Bạn cùng học ngôn ngữ

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, Croatia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Marijana Koren

Marijana Koren
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Vesna Latin

Vesna Latin
München, Đức
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Daria G

Daria G
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, Croatia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, Croatia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rudi Sinožić

Rudi Sinožić
Rotterdam, Hà Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Luka Fuke

Luka Fuke
Tuổi: 13
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Vuk Antic

Vuk Antic
Kragujevac, Serbia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ireland
Tiếng Croatia

Ana Hukman

Ana Hukman
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Iva Kraljević

Iva Kraljević
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, Phần Lan
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Croatia

Davor Curak

Davor Curak
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mia Si

Mia Si
Vienna, Áo
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Croatia

Haris Suljic

Haris Suljic
Bosna, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến