Bạn cùng học ngôn ngữ

Martina Maric

Martina Maric
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Lucija Andreis

Lucija Andreis
Vela Luka, Croatia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Dorja Crnić

Dorja Crnić
Osijek, Croatia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Zrinka Grčić

Zrinka Grčić
Split, Croatia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Aleksa Zlatkovic

Aleksa Zlatkovic
Niš, Serbia
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mikada Lincic

Mikada Lincic
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tonka Stenek

Tonka Stenek
Korčula, Croatia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Zeljko Sijak

Zeljko Sijak
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tonina Arapov

Tonina Arapov
Zagreb- Trešnjevka- sjever, Croatia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Vladimir Lovrić

Vladimir Lovrić
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Macedonia

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, Đức
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Goran Balašković

Goran Balašković
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Helena Vekić

Helena Vekić
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tomislav Kralj

Tomislav Kralj
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến