Bạn cùng học ngôn ngữ

Ana Hukman

Ana Hukman
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Lucija Andreis

Lucija Andreis
Vela Luka, Croatia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivona Platnar

Ivona Platnar
Zagreb, Croatia
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Matija Gjuretek

Matija Gjuretek
Zagreb, Croatia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Davor Prpić

Davor Prpić
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ludovic Udovicic

Ludovic Udovicic
Stari Mikanovci, Croatia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Helena Vekić

Helena Vekić
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Janja Bilandžija

Janja Bilandžija
Zagreb, Croatia
Tuổi: 62
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ivana Čigir

Ivana Čigir
Zagreb, Croatia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Dorja Crnić

Dorja Crnić
Osijek, Croatia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Gordana Marinić

Gordana Marinić
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Sara Cakic

Sara Cakic
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Manuela Stričak

Manuela Stričak
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến