Bạn cùng học ngôn ngữ

Samir Slivka

Samir Slivka
Bratislava, Slovakia
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Slovakia

Martina Maric

Martina Maric
Zagreb - Centar, Croatia
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Mia Si

Mia Si
Vienna, Áo
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Croatia

Petra Pan

Petra Pan
Split, Croatia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Belgrade, Serbia
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Helena Vekić

Helena Vekić
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Mikada Lincic

Mikada Lincic
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Monika Simic

Monika Simic
Bijeljina, Bosnia và Herzegovina
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Ela Leko

Ela Leko
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Croatia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Djuro Stankovic

Djuro Stankovic
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Ivan trubelja

Ivan trubelja
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rade Dragic

Rade Dragic
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia
Tiếng Serbia

Ludovic Udovicic

Ludovic Udovicic
Stari Mikanovci, Croatia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Rudi Sinožić

Rudi Sinožić
Rotterdam, Hà Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Croatia

Jelena Ivusic

Jelena Ivusic
Esslingen, Đức
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bosnia
Tiếng Croatia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến