Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Антония Апостолова

Антония Апостолова
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Simona Kushlova

Simona Kushlova
Bognor Regis, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Milen Nedelchev

Milen Nedelchev
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Aleksandra Kulberg

Aleksandra Kulberg
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Пламен Господинов

Пламен Господинов
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ivo K

Ivo K
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Mariyka Yanakieva

Mariyka Yanakieva
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vladislava Dodeva

Vladislava Dodeva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Radoslav Aladjov

Radoslav Aladjov
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Румяна Ненова

Румяна Ненова
Sofia, Bulgaria
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Стоянка Христова

Стоянка Христова
Shumen, Bulgaria
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Veselina Ivanova

Veselina Ivanova
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Georgi Georgiev

Georgi Georgiev
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Gergana Tsekova

Gergana Tsekova
Dupnitsa, Bulgaria
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Maria Cherpeliyska

Maria Cherpeliyska
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Yoana Stoycheva

Yoana Stoycheva
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến