Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Radoslav Aladjov

Radoslav Aladjov
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Diana Evtimova

Diana Evtimova
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Teodora Chavdarova

Teodora Chavdarova
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Rumiana Ivanova

Rumiana Ivanova
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Lina Y

Lina Y
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мюмюн Мустафа

Мюмюн Мустафа
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Veselina Ivanova

Veselina Ivanova
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stanislav Vasilev

Stanislav Vasilev
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Branimir Dokovski

Branimir Dokovski
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Yordanka Nikolova

Yordanka Nikolova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

David Davidov

David Davidov
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Лилия Карастоянова

Лилия Карастоянова
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stefan Valev

Stefan Valev
Eindhoven, Hà Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Simeon Iliev

Simeon Iliev
Pleven, Bulgaria
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Petrana Hadzhiyska

Petrana Hadzhiyska
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Diyana Kaneva

Diyana Kaneva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến