Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Zory Zahova

Zory Zahova
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Николай Колев

Николай Колев
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Monika Gencheva

Monika Gencheva
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Галина Станкова

Галина Станкова
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vania Stoianova

Vania Stoianova
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Диляна Митева

Диляна Митева
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Pavlina Balacheva

Pavlina Balacheva
Blagoevgrad, Bulgaria
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Метин Кърпачев

Метин Кърпачев
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Deyan Komatinski

Deyan Komatinski
Shumen, Bulgaria
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Plamen Kovandjiev

Plamen Kovandjiev
Gorna Oryakhovitsa, Bulgaria
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

VENTSI VENTOV

VENTSI VENTOV
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Алиайдън Алиайдън

Алиайдън Алиайдън
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Rali Vaskova

Rali Vaskova
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Теодора Цонева

Теодора Цонева
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Цветин Палазов

Цветин Палазов
Shumen, Bulgaria
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Diana Evtimova

Diana Evtimova
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến