Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Румяна Ненова

Румяна Ненова
Sofia, Bulgaria
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Atanas Vladimirov

Atanas Vladimirov
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Георги Пашов

Георги Пашов
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stefan Valev

Stefan Valev
Eindhoven, Hà Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Маргарита Дончева

Маргарита Дончева
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ani Mladenova

Ani Mladenova
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Реджеб Бекир

Реджеб Бекир
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ela Burova

Ela Burova
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Денислава Ганева

Денислава Ганева
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

veselin hadjiiski

veselin hadjiiski
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

David Davidov

David Davidov
Tuổi: 17
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Румяна Станкова

Румяна Станкова
Varna, Bulgaria
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Luydmila Petrova

Luydmila Petrova
Troyan, Bulgaria
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ivelina Boneva

Ivelina Boneva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Radoslav Raynov

Radoslav Raynov
Gabrovo, Bulgaria
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ceci Genova

Ceci Genova
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến