Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Nurhan Nezat

Nurhan Nezat
Varna, Bulgaria
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Dimitar Dimov

Dimitar Dimov
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Betina Asenova

Betina Asenova
Bŭlgarsko Slivovo, Bulgaria
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nina Devlin

Nina Devlin
Christchurch, Vương quốc Anh
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Dimitri Chania

Dimitri Chania
Chania Old Town, Hy Lạp
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nelko Botev

Nelko Botev
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Pavlina Botseva

Pavlina Botseva
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

georgi prodanov

georgi prodanov
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Mariela Kotlenska

Mariela Kotlenska
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Nicole Petrova

Nicole Petrova
Shumen, Bulgaria
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Monika Gencheva

Monika Gencheva
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

DIMITER GEORGIEV

DIMITER GEORGIEV
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Krasimira Nusheva

Krasimira Nusheva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Mariqna Dimitrova

Mariqna Dimitrova
Simeonovgrad, Bulgaria
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Алексей Романов

Алексей Романов
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Moris Shevaliye

Moris Shevaliye
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến