Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Kalo Kirchev

Kalo Kirchev
Bristol, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Yoana Stoycheva

Yoana Stoycheva
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vania Dimitrova

Vania Dimitrova
Bulgari, Romania
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vasil Kolev

Vasil Kolev
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Panagiotis Kontogiannis

Panagiotis Kontogiannis
Varna, Bulgaria
Tuổi: 47
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Hy Lạp

VENTSI VENTOV

VENTSI VENTOV
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мюмюн Мустафа

Мюмюн Мустафа
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ivan ivanov

Ivan ivanov
Yambol, Bulgaria
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Margarita Keremidchieva

Margarita Keremidchieva
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Petko Yovchev

Petko Yovchev
Rochester, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Pavlina Botseva

Pavlina Botseva
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Антоанета Кръстева

Антоанета Кръстева
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Georgi Georgiev

Georgi Georgiev
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Радостина Рангелова

Радостина Рангелова
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ивелина Дусова

Ивелина Дусова
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мирела Илиева

Мирела Илиева
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến