Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Plamen Kovandjiev

Plamen Kovandjiev
Gorna Oryakhovitsa, Bulgaria
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Teodora Yotova

Teodora Yotova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Borislav Botsev

Borislav Botsev
Varna, Bulgaria
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ivan ivanov

Ivan ivanov
Yambol, Bulgaria
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мария Качанова

Мария Качанова
Nottingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stanislava Stoyanova

Stanislava Stoyanova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tsvetan Tsvetkov

Tsvetan Tsvetkov
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Greta Kalinova

Greta Kalinova
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Никол Миланова

Никол Миланова
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мариана Георгиева

Мариана Георгиева
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мехриджан Кязимова

Мехриджан Кязимова
Varna, Bulgaria
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ренета Йорданова

Ренета Йорданова
Pernik, Bulgaria
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Toni Naneva

Toni Naneva
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stoqn Shumkov

Stoqn Shumkov
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Miroslav Raykov

Miroslav Raykov
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Иван Султанов

Иван Султанов
Varna, Bulgaria
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến