Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bulgaria

Лилия Карастоянова

Лилия Карастоянова
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Zoran Petrov

Zoran Petrov
Cambridge, Vương quốc Anh
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Румяна Илкова

Румяна Илкова
Svishtov, Bulgaria
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Мариана Георгиева

Мариана Георгиева
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Milen Nedelchev

Milen Nedelchev
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Метин Кърпачев

Метин Кърпачев
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Yanko Kalpakchiev

Yanko Kalpakchiev
Burgas, Bulgaria
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Jordanka Lupova

Jordanka Lupova
Pazardzhik, Bulgaria
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Ani Mladenova

Ani Mladenova
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

kristina obecanova

kristina obecanova
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Stanislava Stoyanova

Stanislava Stoyanova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Борислава Димитрова

Борислава Димитрова
Varna, Bulgaria
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Margarita Kordova

Margarita Kordova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 68
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Vania Stoianova

Vania Stoianova
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Elena Draganova

Elena Draganova
Sofia, Bulgaria
Tuổi: 63
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Gana Dyulgerova

Gana Dyulgerova
Burgas, Bulgaria
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bulgaria

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến