Bạn cùng học ngôn ngữ

David Farzaneh

David Farzaneh
Tehran, Iran
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

mostafa moradi

mostafa moradi
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

sajad khazaei

sajad khazaei
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hosein Pourshamsi

Hosein Pourshamsi
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

مجید شرفی

مجید شرفی
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

Wahidullah Amiri

Wahidullah Amiri
Fairfax, Hoa Kỳ
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohammad Aarif Qarizada

Mohammad Aarif Qarizada
Herāt, Afghanistan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

ayoub akbari

ayoub akbari
Shiraz, Iran
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali Jafarabadi

Ali Jafarabadi
Tehran, Iran
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Nevers, Pháp
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pháp

Mahmoud Esmailvandi

Mahmoud Esmailvandi
Tehran, Iran
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

سونیا محمدی

سونیا محمدی
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Abbas Moh

Abbas Moh
Umeå, Thụy Điển
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hesam Kazemi

Hesam Kazemi
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

shakerullah hashimi

shakerullah hashimi
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pashto

Alireza Sada

Alireza Sada
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến