Bạn cùng học ngôn ngữ

Mohamad Rasi

Mohamad Rasi
Tehran, Iran
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saidali ashurov

saidali ashurov
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hosein Pourmohammadi

Hosein Pourmohammadi
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahad Abbasi

Ahad Abbasi
Mashhad, Iran
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali Hakimi

Ali Hakimi
Rafsanjān, Iran
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Rwida Almosavi

Rwida Almosavi
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mahbouba Ibrahimi

Mahbouba Ibrahimi
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali B

Ali B
Tehran, Iran
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Shaheen Zamani

Shaheen Zamani
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saber amiri

saber amiri
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sam Ai

Sam Ai
Karaj, Iran
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Reza Farshi

Reza Farshi
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

Davod Bagheri

Davod Bagheri
Bandar-e Būshehr, Iran
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hossein Nasr

Hossein Nasr
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Walid Zoveidavi

Walid Zoveidavi
Abadan, Iran
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến