Bạn cùng học ngôn ngữ

Ali Dalir

Ali Dalir
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

hamed bayat

hamed bayat
Rovaniemi, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Amir Ghanbarian

Amir Ghanbarian
Tehran, Iran
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Ba Tư

bahman bahmani

bahman bahmani
Tehran, Iran
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

raha mohammadi

raha mohammadi
Yazd, Iran
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sarvin Valifar

Sarvin Valifar
Tehran, Iran
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohammad Seyfi Pour

Mohammad Seyfi Pour
Iran, Nga
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

shakerullah hashimi

shakerullah hashimi
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pashto

Peyman Ahmadi

Peyman Ahmadi
Tehran, Iran
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saei asadi

saei asadi
Isfahan, Iran
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

saidali ashurov

saidali ashurov
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mehdi alimi

mehdi alimi
Tehran, Iran
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Davod Bagheri

Davod Bagheri
Bandar-e Būshehr, Iran
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

közey yalniz

közey yalniz
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Matin Taheri

Matin Taheri
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Reza Akhgari

Reza Akhgari
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến