Bạn cùng học ngôn ngữ

Mahmoud Aleshams

Mahmoud Aleshams
Toronto, Canada
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

SM NA

SM NA
Vienna, Áo
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Jawad Ahmadzada

Jawad Ahmadzada
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali Hakimi

Ali Hakimi
Rafsanjān, Iran
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohammad Fathi

Mohammad Fathi
Tehran, Iran
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Azad Ardalan

Azad Ardalan
Tehran, Iran
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahmad Hamid Azizi

Ahmad Hamid Azizi
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pashto

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thụy Điển

Sahar Hosseini

Sahar Hosseini
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

Saeed Matlooby

Saeed Matlooby
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Saeed Zaer

Saeed Zaer
Iran, Peru
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hesam Kazemi

Hesam Kazemi
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohamadreza Shayestehkhou

Mohamadreza Shayestehkhou
Tehran, Iran
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Soodabeh Milanlouei

Soodabeh Milanlouei
Tehran, Iran
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, Síp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Javid Bayat

Javid Bayat
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến