Bạn cùng học ngôn ngữ

Masoud Karbaschi

Masoud Karbaschi
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Adii M

Adii M
Gorgān, Iran
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Turkmenistan

közey yalniz

közey yalniz
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

tt tt

tt tt
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Arezou Rezai

Arezou Rezai
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Nasim Noorzai

Nasim Noorzai
Pakistān Kili, Pakistan
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pashto

Wahidullah Amiri

Wahidullah Amiri
Fairfax, Hoa Kỳ
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Diako Hamzehpour

Diako Hamzehpour
Irancy, Pháp
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

Abbas Irani

Abbas Irani
Tehran, Iran
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mahbouba Ibrahimi

Mahbouba Ibrahimi
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali Jafarabadi

Ali Jafarabadi
Tehran, Iran
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ahad Abbasi

Ahad Abbasi
Mashhad, Iran
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Bita Rostami

Bita Rostami
Nederland, Hà Lan
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Omid Hosseini

Omid Hosseini
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

Hamid Emamhasani

Hamid Emamhasani
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohammad Fathi

Mohammad Fathi
Tehran, Iran
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến