Bạn cùng học ngôn ngữ

Sahar Hosseini

Sahar Hosseini
Tehran, Iran
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

Damineh Davari

Damineh Davari
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, Síp
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahadi Eslammeddin

Ahadi Eslammeddin
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mahmoud Esmailvandi

Mahmoud Esmailvandi
Tehran, Iran
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Es Rooshan

Es Rooshan
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Atefeh Hyr

Atefeh Hyr
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Alireza Sada

Alireza Sada
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Kave Hoseini

Kave Hoseini
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hamed Shojaee

Hamed Shojaee
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

محمد رضا ابراهيمي فرد

محمد رضا ابراهيمي فرد
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Omid Hosseini

Omid Hosseini
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

navid bakhtiari

navid bakhtiari
Tehran, Iran
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Kamyar Fanaei

Kamyar Fanaei
Tehran, Iran
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohsen sadeghzadeh

mohsen sadeghzadeh
Shiraz, Iran
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến