Bạn cùng học ngôn ngữ

behrouz ahmadi

behrouz ahmadi
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

abrar hussain

abrar hussain
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Alireza Notash

Alireza Notash
Iran, Peru
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Harpak Abyar

Harpak Abyar
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ardeshir Lashani

Ardeshir Lashani
Kiev, Ukraine
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hosein Pourmohammadi

Hosein Pourmohammadi
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Seraj Azizi

Seraj Azizi
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mitra Hashemi

Mitra Hashemi
Tehran, Iran
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahmad Hamid Azizi

Ahmad Hamid Azizi
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Pashto

pouriya jalali

pouriya jalali
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

auref ros

auref ros
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Fawad Khaksar

Fawad Khaksar
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Behrooz Bromandin

Behrooz Bromandin
Uppsala, Thụy Điển
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Azad Ardalan

Azad Ardalan
Tehran, Iran
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mahdi Zarei

Mahdi Zarei
Tehran, Iran
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Arash Mahdinezhad

Arash Mahdinezhad
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến