Bạn cùng học ngôn ngữ

auref ros

auref ros
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Farzaneh Keshvari

Farzaneh Keshvari
Turku, Phần Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Amir MHM

Amir MHM
Isfahan, Iran
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

sajad jamshidi

sajad jamshidi
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saidali ashurov

saidali ashurov
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

ali reza torabi

ali reza torabi
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

کیارش رضایی عباسی

کیارش رضایی عباسی
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sorena Sadr

Sorena Sadr
Tehran, Iran
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mehri hejri

mehri hejri
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Shahriar Sheikh

Shahriar Sheikh
Iran, Nga
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Shiva J

Shiva J
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Abbas Kiamiri

Abbas Kiamiri
Tehran, Iran
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

علیرضا فهمیده

علیرضا فهمیده
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Saman Fadakar

Saman Fadakar
Iran, Nga
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Barış Nazari

Barış Nazari
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến