Bạn cùng học ngôn ngữ

Pari Gh

Pari Gh
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Farhad Faraji

Farhad Faraji
Tehran, Iran
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Moojan Kohan

Moojan Kohan
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

SM NA

SM NA
Vienna, Áo
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

دیهان محمدی

دیهان محمدی
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saidali ashurov

saidali ashurov
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

pouriya jalali

pouriya jalali
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahmad Fayazi

Ahmad Fayazi
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Behrooz Bromandin

Behrooz Bromandin
Uppsala, Thụy Điển
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, Thụy Điển
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Ba Tư

Mehraeen Zand

Mehraeen Zand
Iran, Nga
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

rohollah mohammadi

rohollah mohammadi
Falköping, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Soodabeh Milanlouei

Soodabeh Milanlouei
Tehran, Iran
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hassan Samadi

Hassan Samadi
Tehran, Iran
Tuổi: 54
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hadi Namvar

Hadi Namvar
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, Síp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến