Bạn cùng học ngôn ngữ

Mohammad Aarif Qarizada

Mohammad Aarif Qarizada
Herāt, Afghanistan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

jawid yari

jawid yari
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

saidali ashurov

saidali ashurov
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

محمد خیرخواه

محمد خیرخواه
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Elham Bashiri

Elham Bashiri
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

ayoub akbari

ayoub akbari
Shiraz, Iran
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Taher Sayahi

Taher Sayahi
Tehran, Iran
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sepehr Naderian

Sepehr Naderian
Tehran, Iran
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Sarvin Valifar

Sarvin Valifar
Tehran, Iran
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ali Sadat

Ali Sadat
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

abrar hussain

abrar hussain
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohamad ked

mohamad ked
Arāk, Iran
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

yousef cheraghi

yousef cheraghi
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Shiva J

Shiva J
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Khaybar Noory

Khaybar Noory
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Yusef Hassanbaglu

Yusef Hassanbaglu
Tabrīz, Iran
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến