Bạn cùng học ngôn ngữ

Akram Hashemi

Akram Hashemi
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Ahmadreza Sadeghi

Ahmadreza Sadeghi
Tehran, Iran
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Morteza Tahmasbi

Morteza Tahmasbi
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

hameed jami

hameed jami
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

milad mo

milad mo
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Khaybar Noory

Khaybar Noory
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Abbas Moh

Abbas Moh
Umeå, Thụy Điển
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Mehraeen Zand

Mehraeen Zand
Iran, Nga
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

javad dehghani

javad dehghani
Tehran, Iran
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

mohammad rezazadeh

mohammad rezazadeh
Irane, Peru
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

hesam sharifi

hesam sharifi
Iran, Nga
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

faeze ghare chahi

faeze ghare chahi
Tehran, Iran
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Hasan Efendipour

Hasan Efendipour
Tehran, Iran
Tuổi: 29
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Kurd

saei asadi

saei asadi
Isfahan, Iran
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Ba Tư

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, Síp
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

asef nori

asef nori
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến