Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Dariusz Jamborski

Dariusz Jamborski
Niegowić, Ba Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marek Marcepan

Marek Marcepan
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Kamil Sikorski

Kamil Sikorski
Roma, Ý
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Ba Lan

Damian Cłapa

Damian Cłapa
Wakefield, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agnieszka Stankiewicz

Agnieszka Stankiewicz
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Julia Senderska

Julia Senderska
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Jessika Watral

Jessika Watral
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Krystian Grabski

Krystian Grabski
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Jacek Napierała

Jacek Napierała
Leszno, Ba Lan
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Małgorzata Litewka

Małgorzata Litewka
Bydgoszcz, Ba Lan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Joanna Marks

Joanna Marks
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Łukasz Wiśniowski

Łukasz Wiśniowski
Przemyśl, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewelina Zajączkowska

Ewelina Zajączkowska
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Stachnik

Marta Stachnik
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Kamil Kolaszkiewicz

Kamil Kolaszkiewicz
Strzelin, Ba Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Krzysztof Gawęda

Krzysztof Gawęda
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến