Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Suzann Jamróz

Suzann Jamróz
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Mirek S

Mirek S
Zielona Góra, Ba Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Mateusz Cieśla

Mateusz Cieśla
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Natalia Kołodziej

Natalia Kołodziej
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Patrycja w

Patrycja w
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Arkadiusz Zabinski

Arkadiusz Zabinski
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Paulina Oksiuta

Paulina Oksiuta
Taunton, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Stachnik

Marta Stachnik
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Miss

Marta Miss
Rzeszów, Ba Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Urszula Cristofari

Urszula Cristofari
Terni, Ý
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agata Borucka

Agata Borucka
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, Georgia
Tuổi: 57
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Ba Lan

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warszawa, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Wiola Kuch

Wiola Kuch
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Paweł Nowak

Paweł Nowak
Oświęcim, Ba Lan
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Beata Patience

Beata Patience
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến