Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Patrycja w

Patrycja w
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Bartosz Miniszewski

Bartosz Miniszewski
Olsztyn, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewa Czechyra

Ewa Czechyra
Swindon, Vương quốc Anh
Tuổi: 59
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Zbigniew Posłajko

Zbigniew Posłajko
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Konrad A

Konrad A
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Martyna Szcz

Martyna Szcz
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Nicole Rz

Nicole Rz
München, Đức
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Ba Lan

Zaneta Krason

Zaneta Krason
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Sandra Ka

Sandra Ka
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Binka Durlak

Binka Durlak
Nagold, Đức
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marcin Różycki

Marcin Różycki
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marzena Gajewska

Marzena Gajewska
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Beata Patience

Beata Patience
Birmingham, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Beata Maksym

Beata Maksym
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Filip Janas

Filip Janas
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agata Borucka

Agata Borucka
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến