Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Jen Kasprzyk

Jen Kasprzyk
Płock, Ba Lan
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Wiktor Kotuniak

Wiktor Kotuniak
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, Georgia
Tuổi: 57
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Ba Lan

Kamil Pasek

Kamil Pasek
Nijmegen, Hà Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewa Andruszkiewicz

Ewa Andruszkiewicz
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Justyna Ruczynska

Justyna Ruczynska
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Gabriela Sz

Gabriela Sz
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewa Dudzik

Ewa Dudzik
Athens, Hy Lạp
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Martyna Grzymkowska

Martyna Grzymkowska
Sprang-Capelle, Hà Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Sylwia Spławska

Sylwia Spławska
Turek, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marcin Frankowski

Marcin Frankowski
Człuchów, Ba Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warszawa, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Monika K

Monika K
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Bartosz Miniszewski

Bartosz Miniszewski
Olsztyn, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marius Hadrys

Marius Hadrys
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Arkadiusz Sadowski

Arkadiusz Sadowski
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến