Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Adam Stefan

Adam Stefan
Opole, Ba Lan
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Klaudia Michałowska

Klaudia Michałowska
Poznań, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Oliwia Węgierska

Oliwia Węgierska
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warszawa, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Jed

Marta Jed
Bydgoszcz, Ba Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tomasz Jaks

Tomasz Jaks
Gdańsk, Ba Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Aleksandra M

Aleksandra M
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewelina Łuczak

Ewelina Łuczak
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Aneta Makielak

Aneta Makielak
Chichester, Vương quốc Anh
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agata Podvorska

Agata Podvorska
Cardiff, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Ba Lan
Tiếng Nga

Michał Ciałoń

Michał Ciałoń
Bielsko-Biala, Ba Lan
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marzena Gajewska

Marzena Gajewska
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Łukasz Borowski

Łukasz Borowski
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewelina Jagielska

Ewelina Jagielska
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Maria Ryhorczuk

Anna Maria Ryhorczuk
Roma, Ý
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ý (Ý)
Tiếng Ba Lan

Marcin Witiak

Marcin Witiak
Wrocław, Ba Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến