Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Bartosz Bodnik

Bartosz Bodnik
Szczecin, Ba Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Przemysław Krawczyk

Przemysław Krawczyk
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Beata Gryczka

Beata Gryczka
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Rado Dawiec

Rado Dawiec
Wiesbaden, Đức
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Ba Lan

leonas misevicius

leonas misevicius
Tuổi: 56
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Ba Lan
Tiếng Nga

Michailas Achmedzianovas

Michailas Achmedzianovas
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Lithuania
Tiếng Ba Lan

Jarosław Surdyk

Jarosław Surdyk
Wągrowiec, Ba Lan
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Aleksandra M

Aleksandra M
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Ewa Czechyra

Ewa Czechyra
Swindon, Vương quốc Anh
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Adriana Krawczyk

Adriana Krawczyk
Almere Stad, Hà Lan
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Adrianna Pańczak

Adrianna Pańczak
Jarocin, Ba Lan
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Konrad A

Konrad A
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Grzegorz Zoledziewski

Grzegorz Zoledziewski
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Justyna Brzozowska

Justyna Brzozowska
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska
Lubania Lipiny, Ba Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Sebastian Jaworski

Sebastian Jaworski
Opole, Ba Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến