Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Andrzej Tasak

Andrzej Tasak
Kirkcaldy, Vương quốc Anh
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Barbara Kukla

Barbara Kukla
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Patrycja M

Patrycja M
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Beata Maksym

Beata Maksym
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Dysiewicz

Anna Dysiewicz
Zielona Góra, Ba Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Dariusz Polecki

Dariusz Polecki
Bognor Regis, Vương quốc Anh
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Sylwester Naczas

Sylwester Naczas
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Anna Sitkiewicz

Anna Sitkiewicz
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Paulina Ilska

Paulina Ilska
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Piotr Krawczyk

Piotr Krawczyk
Zielona Góra, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Karolina Syryłło

Karolina Syryłło
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Klaudia Matuszak

Klaudia Matuszak
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Lidia Gniadek

Lidia Gniadek
Bad Zwischenahn, Đức
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warszawa, Ba Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Angelika Molik

Angelika Molik
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Natalia Kołodziej

Natalia Kołodziej
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến