Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Ba Lan

Tadeusz Kocielowicz

Tadeusz Kocielowicz
Tuổi: 60
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Aroxanne Ę

Aroxanne Ę
Wrocław, Ba Lan
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Aleksandra Snuzik

Aleksandra Snuzik
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Kamil Pasek

Kamil Pasek
Nijmegen, Hà Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Magda Kozłowska

Magda Kozłowska
Warszawa, Ba Lan
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Kamil Kolaszkiewicz

Kamil Kolaszkiewicz
Strzelin, Ba Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Żaneta Szypowska

Żaneta Szypowska
Łódź, Ba Lan
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Agnieszka Stankiewicz

Agnieszka Stankiewicz
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marta Subda

Marta Subda
Leeds, Vương quốc Anh
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

WALDEK Janiszewski

WALDEK Janiszewski
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Marius Hadrys

Marius Hadrys
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Karolina Syryłło

Karolina Syryłło
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Adriana Krawczyk

Adriana Krawczyk
Almere Stad, Hà Lan
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Samanta Śliwka

Samanta Śliwka
Dublin, Ireland
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Urszula Bielak

Urszula Bielak
Kraków, Ba Lan
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Krzysztof Gawęda

Krzysztof Gawęda
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Lan

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến