Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Rosimar Locatelli

Rosimar Locatelli
Brasilia, Brazil
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Felipe Fernandes

Felipe Fernandes
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Marília Braga

Marília Braga
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Débora Medeiros

Débora Medeiros
Criciúma, Brazil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Rute Isabel

Rute Isabel
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Ivon Barreto

Ivon Barreto
Brasilia, Brazil
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Pedro Martins

Pedro Martins
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Mária Rodrigues Nogueira

Mária Rodrigues Nogueira
Tocantins I, Brazil
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Micaele Oliveira

Micaele Oliveira
Brasilia, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jhenifer F Santos

Jhenifer F Santos
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Li Silva

Li Silva
Brasil, Bồ Đào Nha
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Mariana Castro Mari

Mariana Castro Mari
São Paulo, Brazil
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jonata Jonata

Jonata Jonata
Campinas, Brazil
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Diogo Costa Diogo

Diogo Costa Diogo
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Vanderson Piñon

Vanderson Piñon
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Julio Cesar

Julio Cesar
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến