Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

Mario Froes

Mario Froes
Cascavel, Brazil
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

mauro casagrande

mauro casagrande
Rio Claro, Brazil
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Mayra Miranda

Mayra Miranda
Sao Paulo, Brazil
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Eduardo Mota

Eduardo Mota
Lisboa, Bồ Đào Nha
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

Tarsila Bastos

Tarsila Bastos
São Paulo, Brazil
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Sâmela Reis

Sâmela Reis
Inhambupe, Brazil
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Marcos Barreiros Hvonk

Marcos Barreiros Hvonk
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Manuel Portela

Manuel Portela
São Paulo, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Anderson Seiler

Anderson Seiler
Blumenau, Brazil
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Fernanda Dias Farnny

Fernanda Dias Farnny
São Gonçalo do Amarante, Brazil
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Silvaci Gonçalves

Silvaci Gonçalves
Iporá, Brazil
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha

Wander Bruno

Wander Bruno
Corinto, Brazil
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Gleice Silva

Gleice Silva
Belo Horizonte, Brazil
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Luria Corrêa

Luria Corrêa
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Gianine Alisa

Gianine Alisa
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Ismar Libano Gama Junior

Ismar Libano Gama Junior
Sorocaba, Brazil
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến