Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha

izaias santana
Tuổi: 20

Iasmin Amora
Tuổi: 16

Marcelo Lacava
Tuổi: 38

Tatiana Quadrado
Tuổi: 28

rosa elias
Tuổi: 20

Sara Ramos
Tuổi: 25

Marcio Mancin
Tuổi: 45

Thyago Ferreira
Tuổi: 26

Douglas Vieira
Tuổi: 20

Rubia Guedes
Tuổi: 39

Igor Barca
Tuổi: 31

Josélia Sousa
Tuổi: 25

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến