Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Stephen Bruce

Stephen Bruce
Hamble, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Charles Goodman

Charles Goodman
Washington, D.C., Hoa Kỳ
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Erik Hajro

Erik Hajro
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Amanda Freeman

Amanda Freeman
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Ola Imran

Ola Imran
Kuopio, Phần Lan
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Yoruba

Liz Lawrence

Liz Lawrence
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Mehnaz Sultana

Mehnaz Sultana
Brugge, Bỉ
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)
Tiếng Hindi

Ben Kaiser

Ben Kaiser
Minneapolis, Hoa Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

John Kirk

John Kirk
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ashley Husk

Ashley Husk
St. John's, Canada
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Harold Jeffers

Harold Jeffers
Tuổi: 71
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Aron Leonard

Aron Leonard
Doncaster, Vương quốc Anh
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Chris Pierce

Chris Pierce
Portland, Hoa Kỳ
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Vincente Vu

Vincente Vu
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Francis Aboagye

Francis Aboagye
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Bess Oben

Bess Oben
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến