Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Charles Goodman

Charles Goodman
Washington, D.C., Hoa Kỳ
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

bhavin chawla

bhavin chawla
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ấn Độ)

Kingsford Djan

Kingsford Djan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Joan Baber

Joan Baber
Daytona Beach Shores, Hoa Kỳ
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Shane Christensen

Shane Christensen
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Craig Wilson

Craig Wilson
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Denise Nuytten

Denise Nuytten
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)

milton noronha

milton noronha
Oslo sentrum, Na Uy
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Stacy Siirilä Johnson

Stacy Siirilä Johnson
North Ogden, Hoa Kỳ
Tuổi: 58
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Iyaz Naseem

Iyaz Naseem
Male, Maldives
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Kamron Reese

Kamron Reese
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Amelia Hoffbeck

Amelia Hoffbeck
Stillwater, Hoa Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Taisanul Haque

Taisanul Haque
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Bengal (Ấn Độ)
Tiếng Anh (Ấn Độ)

George King

George King
Pretoria, Nam Phi
Tuổi: 70
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Nam Phi)

Hannah Johnston

Hannah Johnston
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ben Cencer

Ben Cencer
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến