Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Murielle Yumasi

Murielle Yumasi
Boston, Hoa Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Harrison Brown

Harrison Brown
Boone, Hoa Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Emily Keaty

Emily Keaty
Venice Beach, Hoa Kỳ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Abi Lawrence

Abi Lawrence
Oxford, Vương quốc Anh
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Camryn Stith

Camryn Stith
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Caleb McDonald

Caleb McDonald
Plymouth, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Samuel Andersson

Samuel Andersson
Linköping, Thụy Điển
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rhonda Kjargaard

Rhonda Kjargaard
Corbett, Hoa Kỳ
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Vanny V

Vanny V
Playa del Carmen, Mexico
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Kay Wood

Kay Wood
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Lauren Keeler

Lauren Keeler
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Barri Veliz

Barri Veliz
Fresno, Hoa Kỳ
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

steven gilmartain

steven gilmartain
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ali Özdemi̇r

Ali Özdemi̇r
İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Tuổi: 26
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Syria)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)

Toomas Paas

Toomas Paas
Washington, D.C., Hoa Kỳ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Gee Senussi

Gee Senussi
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Libya)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến