Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Nick Lacelle

Nick Lacelle
Marquette, Hoa Kỳ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, Hoa Kỳ
Tuổi: 54
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức
Tiếng Anh

Hazhir Khoramnia

Hazhir Khoramnia
Kiev, Ukraine
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Kurd

Cody Bennett

Cody Bennett
New Orleans, Hoa Kỳ
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Dung Nguyen

Dung Nguyen
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt

Andrea McNew

Andrea McNew
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Michael George

Michael George
Leeds, Vương quốc Anh
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Francis Aboagye

Francis Aboagye
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Ajne Majrje

Ajne Majrje
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Christopher Haibel

Christopher Haibel
Rockville, Hoa Kỳ
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Promise Ebohon

Promise Ebohon
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Sarah Usherwood

Sarah Usherwood
Alberta Avenue, Canada
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Tuki Ali

Tuki Ali
Jeddah, Ả-rập Xê út
Tuổi: 31
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Anh

OANH LE

OANH LE
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt

Orkhanes M-ov

Orkhanes M-ov
Budapest, Hungary
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Selasi Dzivor

Selasi Dzivor
Oulu, Phần Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến