Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Toomas Paas

Toomas Paas
Washington, D.C., Hoa Kỳ
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Canada)

Andy Jainanan

Andy Jainanan
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Tây Ban Nha (Cộng hòa Dominica)

Megan Draper

Megan Draper
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Steven Jolly

Steven Jolly
Manchester, Vương quốc Anh
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Samuel A

Samuel A
Linköping, Thụy Điển
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Chiara Leonardi

Chiara Leonardi
Reading, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Ý (Ý)

Peter Cooper

Peter Cooper
Townsville, Úc
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)

Simon Sharda

Simon Sharda
Kansas City, Hoa Kỳ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Sean Henderson

Sean Henderson
York, Vương quốc Anh
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Robert Whale

Robert Whale
Tuổi: 61
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Marc Hayes

Marc Hayes
Stockton-on-Tees, Vương quốc Anh
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Marina Andräde

Marina Andräde
Recife, Brazil
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Jackson Dworecki

Jackson Dworecki
Melbourne, Úc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)

Mokube Noella Sakwe

Mokube Noella Sakwe
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Cody Darby

Cody Darby
New Providence, Hoa Kỳ
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Alexandra Sui

Alexandra Sui
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến