Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Kim Witzel

Kim Witzel
Dallas, Hoa Kỳ
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Chris Betson

Chris Betson
Tuổi: 69
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Christopher Emery

Christopher Emery
Nuneaton, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Nicholas Waterpolo

Nicholas Waterpolo
Edinburgh, Vương quốc Anh
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp)
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Michael Moriarty

Michael Moriarty
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Janelle Lynne DiLisio

Janelle Lynne DiLisio
Boston, Hoa Kỳ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Stephen Bruce

Stephen Bruce
Hamble, Vương quốc Anh
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

rafia farooq

rafia farooq
Lahore, Pakistan
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)

Sam Harriman

Sam Harriman
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Lewis Anderson

Lewis Anderson
Adelaide, Úc
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Úc)

Alexander Asante

Alexander Asante
Las Vegas, Hoa Kỳ
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Samuel A

Samuel A
Linköping, Thụy Điển
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Natalie Anne Ruiz

Natalie Anne Ruiz
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Denise Nuytten

Denise Nuytten
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)

Shellene Clarke

Shellene Clarke
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Caribbean)

Conor Brady

Conor Brady
Drogheda, Ireland
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến