Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Anh

Kanav Awal

Kanav Awal
Bengaluru, Ấn Độ
Tuổi: 28
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hindi

Kaitlin Jensen

Kaitlin Jensen
Pennsylvania Furnace, Hoa Kỳ
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Michelle Greene

Michelle Greene
New Orleans, Hoa Kỳ
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Darthe Jennings

Darthe Jennings
Tuổi: 67
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Joanna Ilba

Joanna Ilba
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Ba Lan

Nina Nguyen

Nina Nguyen
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt

Sondra Fitzwater

Sondra Fitzwater
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Marina Andräde

Marina Andräde
Recife, Brazil
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Michael Moriarty

Michael Moriarty
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Uzair Hayat

Uzair Hayat
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Simon Sharda

Simon Sharda
Kansas City, Hoa Kỳ
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Quaya Ervin

Quaya Ervin
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Thụy Điển

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, Hà Lan
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Đức (Đức)
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
Tiếng Hà Lan (Hà Lan)

Rana Tansir

Rana Tansir
Bắc Kinh, Trung Hoa
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Vincent Pletado

Vincent Pletado
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Filipino

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến